Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2011

Expertsystem för bedömning av svenska bergmaterial

Tre forskare har genomfört ett pionjärförsök att sammanföra geologi- och ingenjörskunskaper och ta fram ett expertsystem för bedömning av de svenska bergmaterialens mekaniska egenskaper och i förlängningen skapa ett verktyg för rationellt utnyttjande av naturresurser.

Verktyget kan användas av beställarmyndigheter, konsulter och entreprenörer.
– De uppnådda resultaten visar möjligheten att med tämligen god säkerhet bedöma bergmaterialens mekaniska egenskaper med hjälp av en detaljerad petrografisk beskrivning, säger forskningsingenjör Håkan Arvidsson på VTI.

Projektet har fokuserat på de i Sverige mest exploaterade bergartsgrupperna magmatiska djup- och gångbergarter och deras omvandlingsprodukter, metasedimentära bergarter och metavulkaniter.

Forskarna menar att praktisk användning av systemets klassificeringsnyckel kommer att ge stora ekonomiska och miljömässiga fördelar vid projektering och byggande av nya vägar och järnvägar.
VTI rapport 715

Kontakt
För mer information kontakta Håkan Arvidsson, forskningsingenjör, VTI
VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera