Artikel från Lunds universitet
21 juni 2011

Medarbetare missad guldgruva i säkerhetsarbetet

”Sjuksköterska gav felaktig medicin till patient”. Rubriker av det slaget kan vi läsa om i media då och då. Men en ny avhandling visar att när individer felar beror den felaktiga handlingen vanligtvis på att systemet är dåligt utformat.

– För att förhindra liknande händelser i framtider gäller det att rätta till systemfelen innan de ställer till med några fler olyckor. Det kan handla om att bättra på bristfälliga rutiner eller skapa tydligare arbetsfördelning, säger Sven Ternov, nybliven doktor i Ergonomi och Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Han tillägger att den verkligt stora utmaningen är att komma åt organisationens latenta fel. Det vill säga risker som ännu inte lett till några olyckor och som därför kan vara svåra att få syn på.

För att upptäcka och korrigera dessa risker är inte toppstyrning någon framgångsväg, hävdar Sven Ternov. Tvärtom är det bättre om personalen själv istället blir delägare i analys och uppföljning av säkerhetsarbetet.

Under åtta månader lät han de anställda på flygledningscentralen Malmö-Sturup vara extra uppmärksamma på fenomen som skulle kunna leda till problem. Efteråt föreslog de tillsammans med Sven Ternov flera säkerhetshöjande åtgärder, varav flera har genomförts.

– Medarbetare ”på golvet” visade sig ha väldigt god känsla för risker i systemet och, efter lämplig utbildning, god förmåga att analysera dessa. Förmodligen gäller detta också för sjukvård, men det har vi inte undersökt, säger han.

Trots potentialen är det ganska ovanligt att arbetsgivare tillvaratar medarbetarnas erfarenheter för att öka säkerheten.

– Egentligen borde det vara ganska självklart, de jobbar ju mitt i smeten, men ändå gör man det inte, säger Sven Ternov.

För mer information, kontakta Sven Ternov, 046-80762, 0708-161652 sven.ternov@mailbox.swipnet.se Läs hans egen populärvetenskapliga sammanfattning här: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1963814

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera