Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2011

Många äldre lider av yrsel i onödan

Mer än var tredje 75-åring lider av yrsel och balansproblem, med ökad risk för fallolyckor. Och andelen drabbade ökar med stigande ålder. Men trots att orsaken till yrseln kan vara lätt att diagnostisera och bota, får de flesta inte den hjälp de behöver. Det visar en färsk studie vid Örebro universitet, som är den hittills största i världen i sitt slag.

— Vår hypotes är att läkare, sjukvårdspersonal och patienterna själva ofta tror att yrsel är ett normalt ålderssymptom, att det helt enkelt ska vara så, säger sjukgymnasten Lena Kollén, som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Undersökningen visade att 36 procent av 600 undersökta 75-åringar hade yrsel och balansproblem. Många av dem hade en form av yrsel som i dag kan botas enkelt med ett fåtal behandlingar. Så kallad godartad lägesyrsel, med det vardagliga namnet kristallsjuka, orsakas av saltkristaller som lossnat från sin plats i innerörat och stör balanssinnet. Dessa kan dock lätt avlägsnas genom specifika huvudrörelser som kallas för manöverbehandling.

Försämrad livskvalitet

— En stor majoritet hade inte sökt läkare för sin yrsel, men de som faktiskt hade sökt hjälp hade trots detta inte fått denna enkla och effektiva behandling.
Studier visar att äldre människor med yrsel har försämrad livskvalitet, och upplever yrseln som ett hinder i vardagslivet. Risken att ramla och drabbas av frakturer är dubbelt så hög för denna grupp.
— Det finns alltså många skäl till att problem med yrsel hos äldre människor alltid borde bli noggrant utrett, vilket tyvärr ofta inte är fallet i dag. Då skulle man lätt kunna undvika onödigt lidande.

Drabbar inte bara äldre

Yrsel drabbar dock inte bara äldre, och det kan finnas en rad olika orsaker bakom problemen. Lena Kollén har även undersökt en annan vanlig yrselsjukdom, akut unilateralt vestibulärt bortfall (AUVL), balansnervsinflammation, som innebär en plötslig balansstörning på ena sidan, med kraftig akut yrsel, kräkningar, ångest och oro . Studien visar att tidig och intensiv rehabilitering med aktiv balansträning leder till tillfrisknande för de allra flesta patienter.

Lena Kollén är sjukgymnast sedan tjugo år tillbaka, och i dag arbetar hon på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, vid Öron-, näs och hals-mottagningen och Neurologiska kliniken.

För mer information, kontakta Lena Kollén, lena.kollen@vgregion.se eller 0734-34 39 09.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera