Artikel från Umeå universitet
20 juni 2011

Jämn och orättvis fördelning

I senaste numret av Nature uppmärksammas en ny modell kallad ”the Random Group Formation (RGF)”, utvecklad av forskare i fysik vid Umeå universitet för att förklara ett förbryllande problem.

För ungefär hundra år sedan upptäckte man att vitt skilda saker är fördelade på till synes samma orättvisa sätt: rikedomar mellan människor, storlekar på städer, fördelningen av efternamn på innevånare, hur ofta ord förekommer i en text och så vidare. Det som var mest förvånande var att den fördelning som beskriver dessa fenomen är kollosalt sned och helt annorlunda än den vanliga normalfördelningen som till exempel beskriver hur många personer som har en viss längd. Snedheten består i att ett fåtal personer är ofantligt rika, vissa städer är mycket större än alla andra, väldigt många mänskor heter Smith i USA, ordet ”the” i engelskan förkommer mycket oftare än nästan alla andra ord.

Det har gjorts många försök det gångna hundra åren för att förstå vad som ligger bakom. Nu har forskare vid Icelab (tvärvetenskaplig enhet med forskare från institutionerna för ekologi, miljö och geovetenskap; fysik; matematik och matematisk statistik) tagit fram en ny modell.

– Vår utgångspunkt för att förstå detta har varit att om så många helt skilda fenomen uppvisar samma fördelning, så måste förklaringen vara mycket allmän. Det är just detta som är poängen med RGF, säger Petter Minnhagen, en av de tre fysiker som är upphovsmän till modellen.

Mer om studien: En beskrivning av studien finns i Natures Volume 474, Pages 164-165 under rubriken News and Views och har titeln: Complex systems: Unzipping Zipf’s law.  

Artikeln är publicerad i tidskriften New Journal of Physics och har titeln: Zipf´s law unzipped. Författare är Seung Ki Baek, Sebastian Bernhardsson och Petter Minnhagen.
För ytterligare information, kontakta gärna: Petter Minnhagen, professor vid institutionen för fysik
Telefon: 090-786 59 40
E-post: petter.minnhagen@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera