Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2011

Barn som ammas länge blir smartare

Rätt balans mellan fettsyror i bröstmjölk gör barn både mer begåvade och ger dem större förmåga till känslomässig inlevelse. Barn som ammas länge gör också bättre ifrån sig i intelligenstest längre fram i livet

Rätt balans mellan fettsyror i bröstmjölk gör barn både mer begåvade och ger dem större förmåga till känslomässig inlevelse. Barn som ammas länge gör också bättre ifrån sig i intelligenstest längre fram i livet.

Långa fleromättade fettsyror är viktiga för hjärnans tillväxt, utveckling och funktion. Två fettfamiljer spelar särskilt stor roll, omega-3 och omega-6. Nyfödda barn får dessa via bröstmjölk, och bland annat WHO har konstaterat att bröstmjölk påverkar barns kognitiva utveckling positivt.

Psykolog Ulrika Birberg Thornberg har medverkat i en långtidsstudie som har undersökt både begåvningsnivå och inlevelseförmåga hos barn som ammats. Resultaten redovisas i hennes avhandling i psykologi vid Linköpings universitet.

Fettsyrorna i bröstmjölken analyserades när barnen var nyfödda, samt i deras blod vid en och tre månaders ålder. Vid 6,5 års ålder mättes barnens kognitiva förmågor. Ett huvudresultat i studien är att en längre amningstid ger en signifikant bättre kognitiv utveckling vid denna ålder. Det gäller både total intelligenskvot och verbal. För första gången har också barnens känslomässiga inlevelseförmåga testats, och den visar sig vara markant bättre hos de barn som fick en bra balans på fettsyrorna i modersmjölken.

— Det är framför allt balansen av fettsyror som spelar roll, säger Ulrika Birberg Thornberg.
Hon betonar också att skillnaderna är små på individnivå, men får betydelse på gruppnivå.
— Studien är unik. Men urvalet är litet och därför behövs en större studie, något som vi också förbereder nu.

Hon har också undersökt om barn med neuropsykologiska svårigheter, som ADHD, kan bli hjälpta av tillskott av de viktiga fettsyrorna. I ett dubbelblindtest fick barn med diagnosen ADHD ett tillskott av omega-3 eller placebo under 15 veckor. Skillnaden totalt blev liten. Men i två undergrupper av ADHD-barn var den större och där skulle tillskott av omega-3 kunna spela en positiv roll.

Ulrika Birberg Thornberg disputerade den 7 juni. Avhandlingen heter ”Fats in Mind. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood”. Telefon till Ulrika Birberg Thornberg 0702-784923.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera