Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2011

Forskare kartlägger invaderande jätteostron

Det japanska jätteostronet upptäcktes i stora mängder längst den svenska Västkusten 2007. I dag finns över 200 kända platser med jätteostron i Sverige, varav merparten ligger i Bohuslän. Nu kan bestånden av japanska jätteostron kartläggas av forskare vid Göteborgs universitet, tack vare ett forskningsanslag på en miljon kronor.

– Vi har fått pengar till en ettårig studie som ska klargöra ursprunget till de japanska jätteostron som nu finns i Sverige, vilka vägar de kommit och hur de redan etablerade bestånden förökar sig. Målet är att kunna ge riktlinjer för förvaltningsåtgärder för att minska effekten av jätteostron i svenska och kringliggande havsområden, säger Åsa Strand vid institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Den snabba invasionen av främmande arter i kustnära havsområden är en mycket aktuell fråga. Etablering av främmande arter kan ändra hela ekosystem, vilket kan få långtgående ekonomiska konsekvenser. Spridningen av främmande arter utgör därmed ett allvarligt globalt miljöhot och det är viktigt att effektiva åtgärdsprogram påbörjas tidigt i invasionsprocessen.

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas) förekommer i grunda kustnära områden och kan genom sina vassa skal orsaka problem för turistnäring och friluftsliv. Sammansättningen av djurlivet i grunda områden förändras också när jätteostronen etablerar sig. Särskilt hotade är våra inhemska blåmusslor, eftersom arterna konkurrerar. Den hårda vintern 2009-2010 visade också att det japanska jätteostronet har visat sig vara tåligt mot låga temperaturer.

I studien ska Åsa Strand och Carl André bland annat göra genetiska analyser av släktskap mellan olika bestånd och inom bestånd.

– Om det visar sig att jätteostronbestånden växer för att de föryngras på plats kan förvaltningsåtgärder få stor effekt på den fortsatta utvecklingen, men om de huvudsakligen växer genom att larver driver in från andra bestånd eller regioner har sådana åtgärder mycket liten effekt, säger Åsa Strand.

Resultaten från projektet kommer att vara avgörande för vilken strategi man ska välja för det japanska jätteostronet i Sverige. Då problematiken med arten är likartad både i Sverige, Norge och i vissa områden i Danmark kan informationen vara värdefull även på ett internationellt plan.

Forskningsanslaget kommer från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, som har sin grund i en donation 1966 från byggmästare Olle Engkvist.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Åsa Strand, institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet
0702- 12 03 86
asa.strand@marecol.gu.se

Bildtext: Japanska jätteostron är starkt invasiva och hotar bland annat de svenska blåmusslorna. Foto: Åsa Strand

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera