Artikel från Linnéuniversitetet
14 juni 2011

Medelstora företags etableringar på institutionellt avlägsna marknader

Den 14 Juni 2011 försvarar Mikael Hilmersson vid Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet sin avhandling med titeln – Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks. Avhandlingen tar sitt avstamp i det nya internationaliseringsmönster vi under senare år sett bland internationellt verksamma företag. Sedan Sovjetunionens fall och liberaliseringar i Kina har intresset ökat drastisk för dessa marknader. I sin avhandling studerar Hilmersson hur medelstora svenska exportörer lyckas etablera en s.k. insidership position i de institutionellt avlägsna nätverk som finns på dessa tillväxtmarknader. Till skillnad från tidigare forskning som primärt fokuserat på multinationella företags beslut kring valet av marknad alternativt valet av etableringsform på marknaden belyser avhandlingen vad som sker efter sådana strategiska beslut.

Studiens resultat bygger på en sekventiell kombination av djuplodade fallstudier av åtta företag och en omfattande enkätstudie inom vilken 203 sydsvenska exportörer besökts på plats. Den ingående fallstudien ger en detaljrik insikt i de huvudsakliga processerna medan den breda enkätstudien tillåter en generalisering till mer allmängiltiga resultat.

Studien som omfattar fem vetenskapliga artiklar kommer till slutsatsen att etableringsprocessen på en institutionellt avlägsen marknad innehåller tre huvudsakliga faser – scoutfasen, kvalificeringsfasen och bibehållandefasen. Den huvudsakliga karaktäristiken och problematiken i respektive fas presenteras utförligt i avhandlingen. Avhandlingen ger en ingående bild av de huvudsakliga utmaningar etablerande företag ställs inför under sin resa mot en etablerad position. Hilmersson identifierar också de mest kritiska förmågorna företaget måste utveckla för att lyckas nå denna position. Till skillnad från tidigare forskning menar Hilmersson att tidigare internationell erfarenhet inte nödvändigtvis behöver vara en strategisk resurs vid utlandsetableringar, utan har en begränsad användbarhet på dessa marknader. I stället behöver det etablerande företaget utveckla lokal erfarenhet och kunskap av hög specificitet.

Avhandlingen “Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks” behandlas vid ett offentligt försvar tisdagen 14 juni, klockan 10:00.  Disputationen äger rum i sal NY 200, Kalmar Nyckel, Linnéuniversitet, Kalmar. Opponent är professor Sylvie Chetty, verksam vid Massey University, Nya Zeeland

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mikael Hilmersson, e-post: mikael.hilmersson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera