Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2011

Nya artkonstellationer förändrar ekosystemen

Mänskliga aktiviteter, som gör att vi får globala klimatförändringar och förstörda livsmiljöer i naturen, gör att många arter försvinner från jordens ekosystem. Samtidigt ökar många arter sina utbredningsområden.

En artikel av professor David Wardle vid SLU i Umeå samt forskare i Storbritannien, USA och Holland, som nu publiceras i den prestigefyllda tidskriften Science, kastar nytt ljus på detta ämne.

Forskarna ger förslag hur forskningen ska bli bättre på att förstå artförluster och den samtidiga vinsten av nya arter och hur det påverkar funktionen i ekosystemet.

Samtidigt som arter försvinner eller utrotas så ökar många arter sina utbredningsområden genom att människan introducerar arter till nya miljöer och genom att vissa arter gynnas av pågående klimatförändringar.

En del forskare har studerat vilka konsekvenser en artförlust får för ekosystemen, medan andra forskare intresserat sig för vad som händer när nya arter tillkommer.

Trots att artförluster och artvinster sker parallellt så har forskarna inte studerat dessa två händelser samtidigt. Detta är dock viktigt att göra om man vill förstå hur människans aktiviteter påverkar ekosystemens produktion, näringscykel och förmåga att lagra kol.

Annan påverkan
Artikelförfattarna klargör att de arter som ekosystemen vinner genom mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen på ett annat sätt än de arter som förloras.  Det betyder att människans huvudsakliga påverkan på ekosystemen kan uppstå genom att vi ersätter arter med andra arter som uppför sig annorlunda. Det betonas att dessa effekter är mest akuta när arterna dominerar (har stor biomassa) i ekosystemet eller har sådana nyckelegenskaper som bestämmer hur ekosystemen fungerar.

I artikeln lyfter forskarna fram att mycket fortfarande är okänt kring hur den samtidiga förlusten och vinsten av arter påverkar ekosystemen.
Betydande och viktiga framsteg har gjorts när det gäller hur och varför nya (invasiva) arter förändrar ekosystemen eftersom mycket forskning inom detta område har fokuserat på hur egenskaperna hos de nya arterna påverkar ekosystemen.
Det finns i dag begränsad kunskap om hur artförluster påverkar ekosystemen eftersom detta i huvudsak har studerats genom ett slumpmässigt val av arter i kontrollerade experiment. Detta trots att arter inte försvinner från ekosystemen genom en slump. 

Författarna betonar nödvändigheten i att öka kunskapen om den förändring av egenskaper som är resultatet av att arter förloras och nya arter tillkommer, innan forskarna kan uttala sig om hur människans aktiviteter påverkar ekosystemens funktion.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
Kontakt: David Wardle, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
070-560 32 10, 090-7868471
david.wardle@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera