Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2011

Ny konceptmodell för naturvården

Nu utkommer den omfattande sammanställningen av erfarenheter från forskningsprogrammet Naturvårdskedjan. För första gången finns en avnämarinriktad bok för naturvårdare i hela landet som på allvar lyfter in samhällsvetenskapens roll i naturvården.

”Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård” är ett nytt standardverk för svensk naturvård och presenterar en egen modell för effektiv naturvård som sätter naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering i sitt sammanhang. Boken sammanfattar modern naturvårdsforskning och drar slutsatser för svensk naturvård idag.

En av de största utmaningar som naturvården måste hantera är konflikter mellan olika intressen på samma mark. Naturvårdskedjans tvärvetenskapliga ansats, där biologisk kunskap länkas ihop med ekonomiska och sociologiska kunskapsdelar, är ett viktigt steg för att möta naturvårdsproblem som biologer inte kan lösa själva.

– Fungerande naturvård är mycket mer än bara biologisk forskning, det handlar bland annat om attityder och processer i samhället. Det kommer att behövas ännu mera tvärvetenskap i naturvårdsforskningen för att lösa frågor om ett hållbart samhälle, säger programchefen Urban Emanuelsson.

Över 40 forskare och naturvårdare har bidragit till innehållet i boken, som sammanfattar resultat från forskningsprogrammet Naturvårdskedjan. Boken beskriver programmets unika approach till effektiv naturvård, liksom fördjupningar av olika naturvårdsscenarier i stadslandskapet, jordbruksmark, skog, våtmarker och fjäll. En sammanfattande syntes sätter in hela programmet i ett konkret naturvårdssammanhang.
_____________________
Mer information:
Torbjörn Ebenhard, CBM
Tel. 018-672268, 070-526 48 63
E-post: Torbjorn.Ebenhard@slu.se
Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård
Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard & Johnny de Jong (red.)
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, 2011
416 sidor
ISBN: 978-91-89232-60-0

Recensionsexemplar kan beställas av Charlotta Warmark, CBM på 018-672188, e-post charlotta.warmark@slu.se
Naturvårdskedjan är namnet på ett forskningsprogram vid Centrum för biologisk mångfald, SLU, som löpte åren 2001-2007 om naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering. Programmet producerade bland annat tio doktorer och omsatte ca 30 miljoner kronor. Huvudfinansiär för programmet var Naturvårdsverket.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera