Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2011

Örebroforskare har kartlagt forskning kring säkra IT-tjänster

Informationssäkerhet är en förutsättning för att IT-tjänster ska fungera. Forskare vid Örebro universitet har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gjort en översikt av informationssäkerhetsforskningen i Sverige. Den visar att den tekniska säkerheten står i fokus medan det forskas mindre kring sociala, kulturella, juridiska och kriminologiska aspekter, som också måste undersökas för att uppnå ett heltäckande resultat.

IT-tjänster är kostnadsbesparande, effektiviserar verksamheter och erbjuder kunder snabbare service. Informationssäkerhet är en förutsättning för att IT-tjänster ska fungera och handlar ytterst om att slå vakt om demokrati, personlig integritet, tillväxt och ekonomisk och politisk stabilitet.

MSB gav informatikforskare vid Örebro universitet i uppdrag att ge en samlad bild av svensk forskning inom informationssäkerhet.

Teknisk säkerhet
– Vår rapport visar att tyngdpunkten ligger på teknisk säkerhet, vilket inte är konstigt eftersom området är drivet ur den tekniska utvecklingen, säger Fredrik Karlsson, docent i informatik vid Örebro universitet, som redovisade Örebroforskarnas sammanställning till informationssäkerhetsrådet vid MSB.

Informationssäkerhetsrådet består av representanter från bland annat Läkemedelsverket, Försvaret, Säkerhetspolisen och Finansinspektionen. De skriver i sin strategi att forskning inom informationssäkerhet bör ske ur ett brett perspektiv och inte bara fokusera på teknisk forskning, även om detta naturligtvis är en viktig komponent. Sociala, kulturella, juridiska och kriminologiska aspekter är exempel på andra områden som behöver studeras för att nå en helhetskunskap.

En överblick
– Vid Örebro universitet fokuserar vi på formell och informell säkerhet, som är ett mindre område inte bara i Sverige utan även internationellt. Det undersöker regler och policys i organisationer men också informella strukturer och miljöer som formar säkerhetsarbetet, säger Fredrik Karlsson.

Målet för forskning inom informationssäkerhet är att bland annat främja medborgares friheter och rättigheter, bekämpa brott och förebygga och hantera kriser. Forskarna arbetar för att öka medborgares och verksamheters kunskap om och förtroende för informationshantering och IT-system.

– Vår rapport kan användas för att få en överblick innan man tar beslut om framtida strategier och vilken forskning man ska satsa på beroende på vad man vill att Sverige ska vara bra på, säger Fredrik Karlsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Fredrik Karlsson: 019-303994, fredrik.karlsson@oru.se, 070-533 94 27

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera