Artikel från Stockholms universitet
9 juni 2011

Svenska ungdomar alltmer supermångfaldiga

I ett internationellt samarbetsprojekt undersöker forskare vid Stockholms universitet hur flerspråkiga ungdomar uttrycker sina identiteter och sitt språkliga kulturella arv. Fältstudier görs i klassrummet, på fritiden och i den digitala miljön.

Hittills har projekten utfört språkliga landskapsanalyser, där man försöker beskriva hur omgivningen på olika sätt utnyttjar och presenterar språk till exempel i form av texter och skyltar i gatubilden. Man tittar även hur skolorna som ingår synliggör de olika språken, genom besök på skolorna och i klassrummen.

– Många elever verkar ha en sorts dold flerspråkighet, som inte ens den närmaste omgivningen är medveten om. Grundtanken i projektet är att det i denna mångfald finns en potential som kan utnyttjas positivt och mer positivt än vad fallet är idag, säger Jarmo Lainio, professor och svensk koordinator för forskargruppen.

Gemensamt för alla sammanhang där studierna utförs är att de karaktäriseras av en språklig och kulturell mångfald som inte längre på ett enkelt sätt möjliggör avgränsningar mellan olika grupper och språk. I Storbritannien har man för att beskriva denna nya dimension av mångfald börjat tala om superdiversity, ”supermångfald”. I Sverige har vi kanske inte kommit så långt än, men projektets delstudier möjliggör jämförelser mellan storstadsområden och de samhälleliga och politiska dimensionerna av en sådan utveckling.

De ungdomar som studeras i den svenska delstudien har valt spansk-svensk respektive sverigefinsk profil i skolan, men i deras språkliga och kulturella bakgrund finns i normalfallet ytterligare språk och kulturer inblandade. Utöver svenskan förväntas åtminstone engelskan vara en del av deras språkliga vardag. Den svenska delstudien utförs i Stockholmsregionen. Grupper som studeras i de andra delstudierna är bland annat punjabitalande i Birmingham, kinesisktalande i Tilburg och flerspråkiga unga med olika språki Köpenhamn.

Projektet påbörjades i maj 2010 och förväntas pågå i minst två år. Det förkortas IDII4MES (Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings) och är ett fyrnationsprojekt koordinerat av University of Birmingham, finansierat av European Science Foundation.

– Vi är mycket glada över den här möjligheten att delta i det här sammanhanget, med en handfull internationellt erkända forskare från England, Holland och Danmark som partners. Det är en fjäder i hatten, eftersom denna typ av centralt finansierade projekt från European Science Foundation ganska sällan kommer humaniora till del och det här var den första ansökningsomgången av det här slaget, säger Jarmo Lainio.

De forskare som deltar i den svenska studien är professor Jarmo Lainio (svensk koordinator; Institutionen för baltiska språk, finska och tyska), FD Carla Jonsson (Institutionen för språkdidaktik/Centrum för tvåspråkighetsforskning) och FM Anu Muhonen (Inst. f. baltiska språk, finska och tyska). Hela projektet koordineras av prof. Adrian Blackledge, University of Birmingham. Övriga nationella koordinatorer är prof. Jan Blommaert, Tilburg, och prof. Jens Normann Jørgensen, Köpenhamn.

Ytterligare information
Jarmo Lainio, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, tfn 08-16 2912, e-post jarmo.lainio@finska.su.se
Projektets hemsida
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera