Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2011

Ekonomiskt utsatta barn har svagare sociala relationer

Barn i familjer med låg inkomst har svagare relationer med föräldrar, lärare och jämnåriga. Inte bara hushållets ekonomi, utan även barns egna ekonomiska resurser är viktiga för deras relationer till jämnåriga visar Elin Olsson i en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet.

– Min forskning visar att barn med få egna ekonomiska resurser, till exempel i form av brist på egna pengar eller få kapitalvaror som egen mobiltelefon och dator, har svagare relationer till jämnåriga. De har färre vänner, träffar jämnåriga mer sällan och är mer utsatta för trakasserier. Resultaten tyder på att ekonomiska resurser och konsumtion utgör en viktig del för unga i skapandet och bibehållandet av kamratrelationer, säger Elin Olsson, doktorand i sociologi. Resultaten presenteras i en ny avhandling från Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Avhandlingen tar upp olika aspekter av barns och ungdomars relationer till föräldrar, lärare och jämnåriga. Den behandlar både vad som påverkar ungas sociala relationer och vilka konsekvenser deras relationer har för skolprestationer och psykiskt välbefinnande.

– Resultaten visar inte bara att ekonomiskt utsatta barn har svagare relationer. Den visar även att goda relationer till lärare är speciellt viktiga för utsatta barn. Barn med lågutbildade föräldrar, arbetarklassbakgrund eller från ekonomiskt utsatta hushåll påverkas starkare än andra barn av kvaliteten på relationen till läraren. Resultaten tyder på att utsatta barn är mer mottagliga och sårbara för kvaliteten på lärarrelationer, säger Elin Olsson.

Studierna i avhandlingen bygger bland annat på Levnadsnivåundersökningen som genomfördes av Institutet för social forskning år 2000, där både föräldrar och deras barn mellan 10 och 18 år intervjuades om sina levnadsvillkor. Avhandlingen innehåller även internationella datamaterial där barn från olika europeiska länder har besvarat hur deras relationer med föräldrar, lärare och jämnåriga ser ut.

– Den internationella jämförelsen visar att svenska barn generellt har goda relationer med föräldrar, lärare och jämnåriga. Men resultaten visar även att det finns skillnader mellan barn i Sverige beroende på barnens ekonomiska situation, och det är därför viktigt att uppmärksamma och föra en diskussion om hur dessa barns sociala relationer kan stärkas. Eftersom sociala relationer utgör en viktig del i ungas liv, och har konsekvenser för bland annat deras skolprestationer och psykiska välbefinnande är det viktigt att studera vad som påverkar ungas sociala relationer, säger Elin Olsson.

Avhandlingens titel: Social relations in youth. Determinants and consequences of relations to parents, teachers, and peers.

Ytterligare information
Elin Olsson, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, tfn 08-16 25 73, e-
post elin.olsson@sofi.su.se%20

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera