Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2011

Att följa eller följas – så väljer institutionerna rätt strategi vid investeringar i riskkapitalfonder

Intresset för investeringar i riskkapitalfonder har ökat dramatiskt under de senaste åren. Trots detta är kunskapen om riskkapital som tillgångsslag fortfarande högst begränsad. Anna Söderblom vid Handels­högskolan i Stockholm bidrar med sin nya avhandling till en förbättrad kunskap om hur institutioner kan optimera sina investeringsstrategier och därmed förbättra avkastningsmöjligheterna.

Intresset för investeringar i riskkapitalfonder har ökat dramatiskt under de senaste åren, inte minst bland institutionella investerare. Till exempel har det investerade kapitalet i svenska riskkapitalfonder mer än tredubblats sedan 1990-talet. Trots detta är kunskapen om riskkapital som tillgångsslag, ett investeringsområde som anses betydligt mer komplicerat jämfört med investeringar i andra tillgångar såsom publika aktier eller räntebärande papper, fortfarande högst begränsad.

Anna Söderblom vid Handels­högskolan i Stockholm bidrar med sin avhandling ”Private Equity Fund Investing” till en förbättrad kunskap om tillgångsslaget i sig och framförallt om hur institutioner kan optimera sina investeringsstrategier och därmed förbättra avkastningsmöjligheterna.

Anna Söderblom undersöker i avhandlingen hur institutionella investerare kan optimera sina investeringar med utgångspunkt från den egna organisationens särdrag såsom tidigare erfarenhet, kapitalstorlek, närhet till marknaden, övergripande målsättning, etc. Bland annat undersöks vilka institutionella investerare som är speciellt nöjda med denna investeringsverksamhet.

Givet komplexiteten är det inte överraskande att institutioner med gedigen erfarenhet från tillgångsslaget och stora kapitalbaser är mer tillfredsställda med sin avkastning än andra investerare. Men även vissa investerargrupper med mer begränsad kunskap om riskkapital och betydligt mindre kapital avsatt för denna typ av investeringar visar sig vara mycket nöjda med de finansiella resultaten.

– Det är intressant att notera att somliga institutioner med relativt begränsad expertis på området väljer en investeringsstrategi baserad på att ”ta rygg” på mer insatta kollegor i branschen, dvs tar beslut om investeringar med utgångspunkt från andras agerande, och menar att detta har lett till tillfredställande resultat, säger Anna Söderblom. Detta innebär att det uppenbarligen finns flera framgångsrika investeringsstrategier – det gäller bara för respektive institution att välja den som är optimal för den egna organisationen.

I avhandlingen undersöks också mer specifikt hur strategier avseende benägenhet att investera i nya, i motsats till investeringar i mer erfarna, riskkapitalföretag påverkar de finansiella resultaten. Studien visar att graden av osäkerhet i kombination med riskvillighet och status har stor påverkan på avkastningen.

– Resultaten visar att institutioner som har stor erfarenhet från investeringar i riskkapitalfonder, och därmed anses ha hög status i marknaden, kan minska sin riskexponering genom att undvika investeringar i nya och oprövade team men ändå få god avkastning, säger Anna Söderblom. Detta kan förklaras med att sådana institutioner alltid är välkomna att investera i en fond oavsett om de investerat tidigare eller inte. Något som institutionella investerare med lägre status inte kan räkna med, och därmed i större utsträckning främjas av en större andel investeringar i riskapitalfonder förvaltade av mer oprövade team.

Avhandlingen ”Private Equity Fund Investing: Investment strategies, Entry order and Performance” kan beställas från Handelshögskolan i Stockholm på EFI.publications@hhs.se.
 
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Kontaktinformation
För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Söderblom, anna.soderblom@hhs.se, 070-940 90 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera