Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2011

Hälsofarliga ämnen funna i lägenheter i Stockholm

Fyra ftalater som klassats som hälsofarliga av EU finns i luft och damm i hemmiljöer i Stockholm. Ftalater används som mjukgörare i plast. Ftalater har konstaterats påverka fortplantningsförmågan samt misstänks även vara en bidragande orsak till av barnastma. Studien är genomförd vid Institutionen för Analytisk Kemi, Stockholms universitet.

Fyra ftalater som klassats som hälsofarliga av EU finns i både luft och damm i hemmiljöer i Stockholm. Ftalater är en grupp kemiska föreningar som främst används som mjukgörare i plast. Ftalater har konstaterats kunna påverka den manliga fortplantningsförmågan (det s.k. ”ftalatsyndromet”), påverka hormonnivåer, samt misstänks även vara en bidragande orsak till den ökande förekomsten av barnastma. Vissa ftalater misstänks även vara cancerframkallande.  Studien är genomförd vid Institutionen för Analytisk Kemi, Stockholms universitet och omfattar 169 lägenheter samt ett 30-tal villor, kontor och daghem i Stockholmsområdet.

Genom att använda ny, känslig metodik har man kunnat hitta sex ftalater och sju organofosfater i de lokaler som undersökts. Av dem är alltså fyra, dietylhexylftalat, dibutylftalat, diisobutylftalat och bensylbutylftalat, klassade som hälsofarliga av EU.

-Studien visar att de nivåer som kan beräknas ur de uppmätta halterna i luft och damm inte uppnår en dos som av EU klassas som högsta tolererbara dagliga intag. Men då daglig exponering även sker via bland annat matkonsumtion, hygienprodukter, leksaker och annat som innehåller dessa föreningar, kan den totala exponeringen utgöra ett potentiellt problem, säger Conny Östman docent vid Institutionen för Analytisk Kemi, handledare för doktoranden Caroline Bergh som har genomfört studien.

Föreningarna avges till luft och damm främst från konsumentprodukter i inomhusmiljön, men även från byggnadsmaterial. Studien har utförts av forskare vid Stockholms Universitet i samarbete med Karolinska Institutet, Stockholms miljöförvaltning och Stockholms läns landsting och presenteras i doktorsavhandlingen ”Organophosphates and phthalates in air and dust from indoor environments – Method development and applied measurements”.

För mer information kontakta gärna:
Conny Östman, docent vid Institutionen för Analytisk Kemi, Stockholms universitet: 08-162935, 0708-708706 conny.ostman@anchem.su.se
Caroline Bergh, doktorand vid Institutionen för Analytisk Kemi, universitet: caroline.bergh@anchem.su.se
 
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera