Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2011

Blyghet ett skydd under tonåren

Att nå puberteten tidigt är kopplat till en rad problem med till exempel alkohol, rökning och kriminalitet. Men forskning visar att tidigt utvecklade ungdomar som är blyga sällan gör saker de kan komma att ångra senare i livet. Blygheten fungerar som ett skydd. Det skriver Nejra van Zalk, forskare i psykologi vid Örebro universitet, i Scandinavian Journal of Psychology.

Tidigt utvecklade tonåringar både ser äldre ut och känner sig äldre än sina jämnåriga vänner. Därför söker de sig ofta till äldre kompisar och det gör att de kommer in i sociala miljöer där till exempel alkohol och sex är vanligare. För att passa in gör de ibland saker de annars inte skulle ha gjort. De skolkar oftare och provar alkohol och har sex tidigare. I vissa fall handlar det om ungdomskriminalitet.

Men ny forskning visar att det ofta inte gäller blyga ungdomar. Nejra van Zalk har tillsammans med sina kollegor vid Center of Developmental Research, CDR, följt elever vid sju olika skolor under flera års tid. Eleverna har anonymt fått svara på frågor om bland annat sex, alkohol och vänner.

– Föräldrar oroar sig ofta för sina blyga barn. Då kan det vara skönt att veta att blyghet är något som kan vara skyddande. Att de kanske har mindre att oroa sig för än andra föräldrar när barnen blir tonåringar, säger Nejra van Zalk.

Blyga ungdomar håller sig i bakgrunden i nya sociala situationer, har svårt att prata fritt och är mindre impulsiva. De uppfattas dessutom ofta som yngre än de är av omgivningen.

– Att de ses som yngre, vilket även gäller de ungdomar som når puberteten tidigt, gör att de i mindre utsträckning blir involverade i sådant som är förknippat med vuxenvärlden – sex, alkohol och rökning till exempel.

Att andra ser dem som yngre gör också att deras egen självbild färgas av det och de känner att de inte passar in i vissa sammanhang. Dessutom väljer ofta blyga ungdomar vänner som också är blyga och det gör att de påverkar varandra och drar sig undan.

– Men andra studier med vuxna visar att blyga ungdomar har kommit ikapp. De har bara tagit det lugnare och undviker därför många gånger ett beteende som kan få konsekvenser för deras framtid.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Nejra van Zalk nejra.van-zalk@oru.se, 019-301338

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera