Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2011

Succé för virtuell språklärare

Ville har redan laddats ner av över 1500 studenter, och norrmännen har tagit honom till sitt hjärta. Dessutom har den virtuella språkläraren en hel del fördelar gentemot sin verkliga kollega. KTH-forskaren Preben Wik kan vara nöjd med sin tålmodiga skapelse.

Nu är han här, den virtuella språkläraren Ville. Med hjälp av talteknologi, spel och speciella övningar baserade på lingvistiska och fonetiska kunskaper gör han livet lättare för människor som ska lära sig ett nytt språk.

– Ville är en animerad 3D-modell, ett talande huvud. Han skapar en naturlig miljö för att träna uttal och andra aspekter av språk, säger Preben Wik, forskare på Institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH.

Han har precis försvarat sin avhandling “The virtual language teacher” där Ville ingår. Han förklarar Villes existens med att vi människor är vana vid att prata med människor.

– Om vi ska träna på att prata kan det kännas mer naturligt att prata med en människa – äkta eller virtuell – än att prata med en meny eller knapp, säger Preben Wik.

Hjälper till med uttalet
Ville visar dessutom till exempel hur läpparna formas i vokaler som “i” och “y”, och använder huvudrörelser och ögonbryn för att markera visuellt i vilken stavelse betoningen ligger i ord för att underlätta undervisningen. Dessutom tycker studenter som har fått prova på programmet att det bidrar med ett underhållningsvärde. “It makes things a little bit more fun and less of a serious environment of learning. It makes you more relaxed.” skriver till exempel en student när Ville ska utvärderas.

Tanken är att det i framtiden ska finnas sätt för Ville att mäta och ge återkoppling på alla de vanligaste typerna av uttalsfel, och samtidigt att skapa en inlärningsmiljö som är konstruktiv och underhållande.

– “Game-based learning” är ett koncept jag tror mycket på. Motivationen för att lära sig ett nytt språk är avgörande för hur bra man lyckas, och där har vi mycket att lära från de som producerar dataspel, säger Preben Wik.

En mänsklig lärare är naturligtvis bättre än en virtuell lärare på många sätt, men den virtuella läraren har också vissa fördelar framför människan. Datorns förmåga att göra miljontals beräkningar per sekund kan användas till att göra exakta mätningar av studentens yttranden, hålla reda på studentens individuella framsteg, och i en aldrig tröttnande eller uppgiven attityd ge konsekvent visuell eller förklarande återkoppling på dennes beräkningar.

Skräddarsydda spel och övningar
– När detta kombineras med kunskaper om vilka meningsbärande fonetiska kontraster som är relevanta i ett nytt språk, samt en samling relevanta spel och övningar skräddarsydda för varje individ, kan den virtuella läraren faktiskt erbjuda något mer än en människa kan, säger Preben Wik.

På språkkurser har man ofta varken tid eller tillräckliga kunskaper till att ge god uttalsträning. Vilka uttalsproblem en person har varierar mellan olika människor baserat på bland annat deras modersmål, och individuell träning med återkoppling på uttalsfel är därför nästan omöjligt att genomföra i ett klassrum med 30 elever.

– Dessutom tycker många nybörjare att det är pinsamt att träna framför andra, säger Preben Wik.

Ville kan redan förklara, analysera och ge återkoppling på flera vanliga uttalssvårigheter, och i och med att han kan erbjuda studenter möjligheten att träna hemma, när det bäst passar studenten, är det inte svårt att se att många tror detta öppnar upp för nya sätt och möjligheter att tillägna sig språk.

Norrmännen har nappat på Prebens program och en norsk version av Ville utvecklas just nu i samarbete med NTNU i Trondheim. I den norska versionen ska både välutbildade och analfabeter kunna få hjälp med språket.

– Norrmännen har ju pengar, säger Preben Wik med ett leende. Samtidigt påpekar han att en satsning från till exempel Migrationsverket på uttalsträning med hjälp av Ville, skulle kunna bidra till ökad integration även i Sverige.

Läs avhandlingen:
Den virtuella språkläraren finns att ladda ner/läsa på Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA.

För mer information, kontakta Preben Wik på 08 – 790 62 93 eller preben@speech.kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera