Tema

Sexuella trakasserier osynliggörs i skolan

Katja Gillander Gådins slutsatser efter snart 15 års forskning är att sexuella trakasserier är på väg att normaliseras i skolan. Orsaken är att det saknas kunskap och verktyg för att upptäcka och åtgärda problemen

Att bli kallad bög eller hora, bli tafsad på eller få sexuella kommentarer om sitt utseende är mycket vanligt i Östersunds och Sundsvalls grundskolor. Men skolvärlden osynliggör sexuella trakasserier. Det visar aktuell forskning vid Mittuniversitetet. Det här föreläser docent Katja Gillander Gådin om under nyinvigningen av Forum för Genusvetenskap i Sundsvall (FGV) på torsdag.

Katja Gillander Gådins slutsatser efter snart 15 års forskning är att sexuella trakasserier är på väg att normaliseras i skolan. Orsaken är att det saknas kunskap och verktyg för att upptäcka och åtgärda problemen. Som exempel nämner hon lagstiftningen.

– Det är jättebra att diskrimineringslagstiftningen finns, men den är otydlig eftersom de juridiska definitionerna inte ger några konkreta exempel. Därför är det svårt att avgöra vad som kan betraktas som sexuella trakasserier, säger Katja Gillander Gådin.

Det handlar alltså om en omedveten acceptans som ”sitter i väggarna”. I skolornas antimobbningsplaner är de sexuella trakasserierna osynliggjorda. De kommer heller inte upp i samtalen om mobbning eftersom det saknas en gemensam förståelse för vad det kan handla om. Det här får stora konsekvenser för de elever som drabbas.

– De yngre eleverna, särskilt tjejerna i årskurs 1-6, verkar ha svårare att bli tagna på allvar när de lyfter problemen, eftersom ingen vill tro att det kan handla om sexuella trakasserier i den åldern. Tjejerna blir till sist avtrubbade och drivs att acceptera allt grövre behandling. De förminskar alltså trakasserierna, men mår psykiskt dåligt ändå.

Katja Gillander Gådin har forskat på sexuella trakasserier kopplat till barn och ungdomars psykiska hälsa sedan 1997. Det gör henne till en av landets absolut främsta experter på området. Forskningen består av enkätundersökningar och intervjuer av tusentals grundskoleelever i Östersund och Sundsvall.

Välkommen att lyssna till Katja Gillander Gådin och fler aktuella föreläsningar om genusforskning vid nyinvigningen av Forum för genusvetenskap (FGV) torsdag 26 maj. Nyinvigningen markerar att FGV nu går från tillfällig till permanent verksamhet.
Tid: 13.00
Plats: sal N102, Campus Sundsvall

Programmet finns på Mittuniversitetets webbplats.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Docent Siv Fahlgren, föreståndare FGV, tel 070-543 51 74 och Docent Katja Gillander Gådin, tel 070-892 34 62, 060-14 85 41
Krister Holm, t f pressansvarig, tel. 063-16 57 16, mobil: 070-484 71 08

Sexuella trakasserier osynliggörs i skolan

 lästid ~ 2 min