Tema

Värm villan med knubbved!

Knubbved skulle kunna ersätta den hanteringskrävande pannveden eller den mögelbenägna träflisen i många småskaliga vedpannor, t.ex. i konventionella villapannor.

Knubbved består av 5-15 cm träbitar, dvs. storleken mellan träflis och pannved, och kan levereras till en lägre kostnad än de traditionella bränsleslagen. Den självtorkar vid lagring minst lika bra som pannved, enligt en studie från SLU i Alnarp i samarbete med Högskolan Dalarna. Det innebär att den inte möglar som fuktiga flishögar ofta gör.

Knubbveden kan eldas satsvis som pannved eller matas in automatiskt i pannan från en bränslebehållare. Med viss teknisk utveckling skulle den manuella hanteringen vid satseldning kunna minskas, så att man slipper jobba med skyffel och skottkärra.

I många panncentraler och närvärmeverk eldar man med träpellets och briketter, lätthanterliga bränslen, som nu har blivit dyrare på grund av högre råvarupriser. Även i denna något större skala skulle knubbved kunna prövas.

Kontaktinformation
Jan.Erik.Mattsson@slu.se, 040-41 51 39, Knubbved istället för vanlig ved?, http://pub-epsilon.slu.se:8080/2605/01/mattsson_et_al_110125.pdf

Värm villan med knubbved!

 lästid ~ 1 min