Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2011

Kommunernas medlingsverksamhet behöver mer stöd

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medling när brått begåtts av en ung gärningsman och där det finns någon som är drabbad av brottet. Juristen Linda Marklund visar i sin avhandling att den svenska medlingsverksamheten med anledning av brott behöver mer uttryckligt stöd och utbildning på alla nivåer och att det finns ett behov av mer väldefinierade regler och riktlinjer.

Den medlingsprocess som används i Sverige med anledning av brott är en självständig verksamhet inom socialtjänsten. Enligt lagen om medling är syftet att gärningspersonen ska få ökad insikt om konsekvenserna av brottet och att den brottsutsatta ska få möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och eventuellt få gottgörelse. Medling har förmågan att ge parterna vid ett brott ett avslut och därmed möjligheten att gå vidare och fungerar som ett komplement och ett alternativ till den rättsliga processen.

Filosofin bakom medling vilar på idén om den reparativa rättvisan – att reparera det som gått sönder eller skadats istället för att bara straffa gärningspersonen. Det ska också vara de båda parterna, gärningspersonen och den som drabbats, som ska stå i centrum och vara de aktiva parterna. Man brukar även nämna fem F som ligger till grund för processen; frivillig, fredlig, förtrolig, försonlig och faciliterande.

Linda Marklund visar i sin avhandling att processen, sedan den blev obligatorisk, har blivit mycket mer rättsosäker. Den ser till exempel olika ut över hela landet. Vissa kommuner erbjuder medling endast till namnet och har ingen fungerande verksamhet medan andra har en väl utvecklad medlingsverksamhet. Det finns behov av mer stöd och riktlinjer.

– Till exempel heter det att medlaren ska vara rättrådig, kompetent och opartisk, men det uttrycks inte vad detta innebär. Ett annat exempel är att medlaren ska, om denne får kunskap om ett avtalsbrott, meddela åklagaren detta om det inte är uppenbart obehövligt. Det finns i medlingslagen ett flertal sådana exempel som inte är preciserade vad de egentligen innebär, säger Linda Marklund.

Det är dock viktigt, menar Linda Marklund, att rättsliga regler och riktlinjer inte hindar medlingsprocessen från att nå sitt syfte. Det är viktigt att det är personen som begått brottet och den brottsutsatte som förblir de aktiva parterna.

– Om processen blir alltför styrd eller felaktigt styrd förloras det som är unikt med medlingen, säger Linda Marklund.

Socialstyrelsen har just fått i uppdrag att göra en översyn av medlingsverksamheten med anledning av brott av regeringen. Det är dock fortfarande oklart hur denna ska gå till.

Avhandlingen ”Ett brott – två processer: Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen” försvaras den 28 maj.

För mer information, kontakta: Linda Marklund, tel: 0920-491647, e-post: linda.marklund@ltu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera