Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2011

Drivmedel från biomassa fokus i nytt forskningscenter

Luleå tekniska universitet leder nytt forskningscenter för framställning av miljövänlig energi och “gröna” drivmedel – en satsning under 10 år på drygt en halv miljard kronor.

LTU professor Rikard Gebart, koordinator för SFC, framför förgasare för utveckling av “gröna” drivmedel ur biomassa.  

Luleå tekniska universitet kommer att leda ett nytt forskningscenter med namnet Svenskt Förgasningscentrum (SFC) Fokus är att bedriva forskning kring biomasseförgasning som är en nyckelteknik för framställning av”gröna” drivmedel ur biomassa. SFC är ett center där flera akademiska aktörer samverkar med industrin och har en totalbudget under 10 år på 540 miljoner kronor.

– Genom att flera akademier medverkar med sina speciella forskningsområden och forskarutbildning täcker centrat ett brett spektra av kompetens för att ur biomassa utveckla framtidens energi och gröna drivmedel med hjälp av olika slags förgasningstekniker, säger Rickard Gebart, koordinator för SFC och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Rickard Gebart är även VD för ETC Energitekniskt Centrum i Piteå som är samarbetspart i det nya forskningscentret. Genom det akademiska samarbetet inom SFC kan tre olika förgasningstekniker studeras, där LTU/ETC och Umeå Universitet står för en del, KTH en annan och Chalmers en tredje. Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa. Forskningsprogrammets första etapp omfattar två år med en budget på drygt 58 miljoner varav drygt 19 miljoner anslås av Energimyndigheten med övriga delar från akademi och industri. En tredjedel av finansieringen kommer ur det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy. 

Det nationella målet med forskningen i SFC är att fasa ut de fossila bränslena och därmed minska klimatpåverkan genom drastiskt sänkta utsläpp av koldioxid till atmosfären. Energimyndighetens finansieringsbeslut vilar på detta mål och visar att den forskning som Luleå tekniska universitet byggt upp i nära samarbete med ETC m fl i Piteå är högt värderad.
– Jag tar det som ett kvitto på att vi under många år genomfört betydande forskning på området, som fått både nationell och internationell uppmärksamhet och att vi nu står beredda i SFC med en stark forskargrupp, säger Rickard Gebart.

Genom forskningen i SFC stöttas svensk industri i sin strävan mot fullskaleanläggningar för utvinning av bl a miljövänliga drivmedel. Samtidigt höjer Sverige sin forskningskompetens på ett för miljön avgörande område med internationellt erkännande av SFC i sikte.

För mer information kontakta
Rikard Gebart, adjungerar professor
Luleå tekniska universitet och
koordinator för SFC Svenskt Förgasningscenter
070-668 2381
rikard@etcpitea.se
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera