Artikel från Stockholms universitet
23 maj 2011

Styrning bakom kulisserna i Regeringskansliet

Påverkar de politiskt sakkunniga politiken? Hur styr de politiskt anställda tjänstemännen? Anna Ullström vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet har gjort en unik undersökning om de politiskt anställda i Regeringskansliets politiska staber. Anna Ullström har även själv jobbat som politiskt sakkunnig.

Anna Ullström vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet har gjort en unik undersökning om de politiskt anställda i Regeringskansliets politiska staber. Hon har även själv jobbat som politiskt sakkunnig. 

I sin avhandling analyserar Anna Ullström Styrning bakom kulisserna, Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet en av de mer outforskade delarna av svensk politik, de politiskt anställda i Regeringskansliets politiska staber. Ingen har tidigare gjort denna typ av undersökning i Sverige. Det är vardagslivet i de politiska staberna som uppmärksammas. Vad gör statssekreterare, planeringschefer, pressekreterare och politiskt sakkunniga? Hur är arbetet i de politiska staberna organiserat? Hur styr de politiskt anställda tjänstemännen?

Undersökningen baseras på ett omfattande material, som samlats in med hjälp av en enkätundersökning, deltagande observation, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Analysen kompletteras med dagboksutdrag från deltagande observation i Jordbruksdepartementets politiska stab 2005 och 2006, då Anna Ullström arbetade där som politiskt sakkunnig.

– Min studie bidrar särskilt till förståelse av de politiskt sakkunnigas deltagande i styrningen av departementen. De politiskt sakkunnigas närvaro i Regeringskansliet utmanar det traditionella förhållandet mellan statsråd och tjänstemän. Eftersom politiskt sakkunniga inte ingår i departementens linjeorganisation, ingår de inte i den parlamentariska styrningskedjan som helhet och kan inte utkrävas ansvar av riksdagen. Det är självklart intressant då att veta hur mycket de influerar eller styr, säger hon.

Studien visar att politiskt sakkunniga i Regeringskansliet kan påverka policyprocesser, och i egenskap av statsrådets nära medarbetare, även statsrådets åsikter. Studien visar också att politiskt sakkunniga deltar i styrningen av departementen, men att det finns normer som reglerar hur detta sker.

– De politiskt sakkunniga kan i princip inte driva en egen politisk agenda som statsrådet inte samtycker till. Närhet och möjligheten att ta reda på statsrådets åsikt är en viktig förutsättning för att staberna ska fungera, säger Anna Ullström.

För mer information kontakta gärna:
Anna Ullström, Statsvetenskapliga institutionen och Score, Stockholms universitet, telefon 08-674 74 09, 070-3099168, e-post anna.ullstrom@score.su.se
 
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera