Tema

Ökad artrikedom redan första året vid ekologisk odling

Artrikedomen av växter och fjärilar ökar redan året efter omställningen från konventionell till ekologisk produktion. Det framgår av en studie gjord av forskare från SLU i Uppsala och Lunds universitet

Artrikedomen av växter och fjärilar ökar redan året efter omställningen från konventionell till ekologisk produktion. Det framgår av en studie gjord av forskare från SLU i Uppsala och Lunds universitet.

Ekologiskt jordbruk har, genom att man inte använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, använts som ett sätt att motverka den minskande biologiska mångfalden i det moderna jordbrukslandskapet.

Dock vet man väldigt lite om hur snabbt den biologiska mångfalden reagerar på en sådan förändring av odlingsystemet.

Genom att mäta antalet växter och fjärilar på konventionella gårdar jämfört med ekologiska gårdar har forskarna vid SLU och i Lund kunnat uppskatta om och hur snabbt dessa organismer reagerar på införandet av ekologiskt jordbruk.

Artrikedomen av både växter och fjärilar var högre redan året efter omställningen till ekologiskt jordbruk. Antalet fjärilar fortsatte dessutom kontinuerligt att öka med tiden efter omställningen. De var i snitt 100 procent fler på de gårdar som varit ekologiska i 25 år jämfört med de nyligen omställda.

Resultaten presenterades i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology: Assessing the effect of the time since transition to organic farming on plants and butterflies.

Forskarna bakom studien: Dennis Jonason(SLU), Georg K. S. Andersson(LU), Erik Öckinger(SLU), Maj Rundlöf(LU), Henrik G. Smith(LU) & Jan Bengtsson(SLU).

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Dennis Jonason, institutionen för ekologi, SLU Dennis.Jonason@slu.se 018-67 22 57, 073-7027181
Jan Bengtsson, institutionen för ekologi, SLU Jan.Bengtsson@slu.se 018-67 15 16

Ökad artrikedom redan första året vid ekologisk odling

 lästid ~ 1 min