Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2011

Gruppdiskussioner kan öka förståelsen av fysik i Laos

Förstaårsstudenter vid universitetet i Laos har en svag förståelse av fysikbegrepp. När gruppdiskussioner infördes på räkneövningar var studenterna ivriga att utbyta idéer och flera tecken på lärande observerades. Med en lämplig utformning kan eleverna lära sig mer fysik genom gruppdiskussioner. Detta visar Phimpho Luangrath i sin avhandling vid Umeå universitet.

Med hjälp av Force Concept Inventory (FCI), en metod utvecklad i USA, har Phimpho Luangrath testat förståelse av mekanikbegrepp på mer än 1000 förstaårsstudenter från tre universitet i Laos. Vissa frågor handlar om sammanhang som är obekanta för laotiska studenter och därför konstruerades en laotisk version av testet. De laotiska studenterna fick låg poäng på FCI. Den genomsnittliga poängen på provet varierade från 21 till 26 procent.

– Införandet av den laotiska versionen gav bara en liten förbättring av poängen, men det hjälpte studenterna att läsa och förstå frågorna snabbare, säger Phimpho Luangrath.
Det var svårt att se i svaren på FCI om eleverna använt alternativa föreställningar men i videoupptagningar från gruppdiskussionerna kan man se att en del elever har använt välkända alternativa föreställningar. I många fall tycktes eleverna använda sina vardagserfarenheter för att hitta svaren på FCI frågorna i stället för att hänvisa till fysikens begrepp. Men detta ledde dem ofta till att välja fel svar.

Phimpho Luangrath har också undersökt laotiska studenters agerande när de löser fysikproblem i grupp. I den första typen av gruppdiskussioner löste 29 grupper standardproblem och tre grupper videofilmades. En av grupperna beskrev fysiken i problemet innan de valde ekvationer och löste framgångsrikt problemet. Studenter i denna grupp var inte rädda för att ta upp olika åsikter, de ställde frågor och turades om att besvara dem vilket resulterade i en givande diskussion. De andra två grupperna gjorde båda samma misstag när de inte tog hänsyn till att objektet rörde sig med konstant hastighet. Studenterna föreslog ekvationer att använda utan att ange några fysikargument. Båda grupperna körde fast och behövde hjälp från läraren. Två tecken på lärande observerades. En student lärde sig det rätta sättet att använda sinus och cosinus och många studenter upptäckte vikten av att använda informationen om konstant hastighet.

I den andra typen av gruppdiskussioner diskuterade 52 grupper kvalitativa flervalsfrågor. I gruppdiskussionerna samarbetade de flesta studenter och konstruerade gemensamt fram ett svar. I avhandlingen konstateras dock att när studenterna inte lyssnar på varandra leder detta till misslyckade gruppdiskussioner. I en grupp fanns motstridiga idéer som studenterna löste med en omröstning istället för att fortsätta sin diskussion tills de kunde enas om ett svar.

Studenterna tycks i allmänhet inte komma fram till en förståelse av fysikbegreppen och den efterföljande diskussionen i helklass var nödvändig för att få en bättre förståelse.

– För att förbättra gruppdiskussionerna behöver studenterna mer tid och de bör också lära sig att arbeta i grupp på ett bra sätt. I avhandlingen finns ett avsnitt med mina rekommendationer, säger Phimpho Luangrath.

Om disputationen:
Fredagen den 20 maj försvarar Phimpho Luangrath, Institutionen för fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Student activity ­ a way to improve the conceptual understanding of physics in Lao PDR? Svensk titel: Är studerandeaktiva arbetsformer en möjlighet för att förbättra förståelsen av fysikbegrepp i Laos? Disputationen äger rum kl 13:00 i rum N430 i Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, Norge.

E-publikation av avhandlingen:
Student activity — a way to improve the conceptual understanding of physics in Lao PDR
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43355

För ytterligare information, kontakta gärna:
Phimpho Luangrath
Telefon: 090-786 5702
E-post: phimpho.luangrath@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera