Tema

Upphandling påverkar lokalpolitiken

Kollektivtrafiken genomsyras av upphandlingar. De sänker kostnaderna, men kan vara ett hinder för att genomföra politiska mål på lokal nivå.

– Vi vet mycket om upphandlingens tekniska aspekter och hur man skriver avtal, men de politiska effekterna vet vi inte så mycket om, säger Lisa Hansson på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Hon är statsvetare och har nyligen doktorerat vid Linköpings universitet med en avhandling om politiska effekter av upphandling av kollektivtrafik. Hon har undersökt hur politiker och tjänstemän på den lokala nivån agerar och varför de ibland inte följer lagstiftningen.

– När lagen inte följs kan det bero på att olika mål strider mot varandra. De politiska målen på lokal nivå stämmer inte alltid med lagstiftningens intentioner. Målen kan handla om att främja konkurrens för att sänka kostnaderna, men också vilken service som politikerna vill ska finnas kvar på orten, konstaterar Lisa Hansson.

I kollektivtrafiken finns några stora transportbolag, men också många små bolag och ensamföretagare med bisysslor som är viktiga för orten. De kan vara beroende av till exempel färdtjänsten för att taxinäringen ska överleva. Det gör att service som inte ingår i upphandlingen kan utplånas helt om det lokala företaget förlorar.

– Det finns negativa effekter som framförallt slår mot landsbygden. Upphandlingar handlar dessutom om stora belopp och låser in de politiska besluten i många år, säger Lisa Hansson.

För att kunna genomföra sin politik behöver politikerna handlingsutrymme. Vid upphandlingar kan det skapas genom att lägga ett stort ansvar på tjänstemännen, men om en upphandling visar sig leda till negativa lokala effekter ökar politikernas engagemang. Det förekommer också att handlingsutrymme skapas genom att kringgå lagen, visar Lisa Hansson i sin avhandling. Felaktigheter rapporteras ofta av privata aktörer som förlorat upphandlingen.

Avhandlingen lades fram vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet  och heter Public Procurement at the Local Government Level, se resurslänk till höger. Disputationen ägde rum den 29 april 2011.
 

Kontaktinformation
Lisa Hansson kan nås på lisa.hansson@vti.se och 013-204038 (mobil anknytning).

Upphandling påverkar lokalpolitiken

 lästid ~ 1 min