Artikel från Linnéuniversitetet
16 maj 2011

Att lära sig leva med långvarig sjukdom

Att lära sig leva med långvarig sjukdom är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Med utgångspunkt i empiriska resultat skapar vårdvetaren Mia Berglund en didaktisk modell som ska hjälpa vårdare att stödja patienters lärande i att leva med långvarig sjukdom. Modellen utmanar patientens förståelse, känslor och handlande och syftar till att ge största möjlighet att nå hälsa och välbefinnande. Avhandlingen visar att verkligt lärandet sker på existentiell nivå och följaktligen måste stödjas på denna nivå. Det nya perspektiv på lärandet som avhandlingen presenterar, ställer krav på en vårdorganisation och ett vårdande som tar sin utgångspunkt i patientens hela situation.

När en människa drabbas av långvarig sjukdom ställer den förändrade livssituationen krav på ett lärande. Vården har länge försökt stötta genom att ge råd och information om sjukdom och behandling. Avhandlingen visar att det finns en risk att dessa råd och information endast leder till ett lärande på ytlig nivå vilket till och med kan locka fram ett falskt spel, där patienter låtsas följa de råd de får. Mia Berglund menar istället att patientens motstånd mot sjukdom och förändring måste synliggöras och konfronteras.

– Många personer som drabbats av långvarig sjukdom skjuter till en början undan sjukdomen till förmån för det välkända livet, säger Mia Berglund. Något som på lång sikt kan innebär att de sätter sina liv på spel. Resultatet i min avhandling visar att patienters lärande sker på en existentiell nivå vilket innebär att lärandet också behöver stödjas på denna mer djupgående nivå. Först då får de en verklig chans att lära sig leva med långvarig sjukdom och själv styra sitt liv. Detta lärande måste stödjas utifrån den drabbades hela situation och under lång tid, det räcker alltså inte med att ge information då en person har drabbats av långvarig sjukdom.

Det empiriska resultatet visar att lärandet som följer livet med långvarig sjukdom, pressas fram på ett nödvändigt sätt för att svara an mot en strävan att leva det vardagliga och välbekanta livet. Lärandet är en process som visar sig vara svår och tar tid, lärandet resulterar i att de drabbade ger sig själva med sjukdom mer plats i livet. Förståelsen av det empiriska resultatet fördjupas i avhandlingen med en livsvärldsfilosofisk belysning, med vars hjälp betydelsefulla händelser, så kallade lärande vändpunkter framträder. Reflexionens betydelse för lärandet tydliggörs och konkretiseras i den didaktiska modellen.

Mia Berglund är doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och arbetar på Högskolan i Skövde som universitetsadjunkt. Hon har en bakgrund som sjuksköterska inom njurmedicinskvård vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Avhandlingen ”Att ta rodret i sitt liv – lärande utmaningar vid långvarig sjukdom” försvaras den 20 maj 2011 kl. 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndals Högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mia Berglund, telefon 0702-41 81 55 eller e-post mia.berglund@his.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, 0470-70 82 67 eller lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera