Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2011

Sjukhusbakterier orsakar infekterade proteser

Infekterade ledproteser orsakar stort lidande hos patienterna, och är dyra att behandla. Hittills har man trott att bakterierna kommer från patienterna själva, men när Örebroforskaren Bengt Hellmark analyserade olika bakteriestammar visade det sig att infektionerna med stor sannolikhet hade sitt ursprung i sjukhusmiljön. Ändrade vårdrutiner skulle därmed kunna minska antalet infektioner.

 – I dag desinficeras hela kroppen inför operationen och patienterna får antibiotika i förebyggande syfte. Men det slår ut den normala bakteriefloran, som ger ett visst skydd, och då kanske risken i själva verket ökar för att bli infekterad av de bakterier som finns i sjukhusmiljön, som dessutom är mer resistenta, säger Bengt Hellmark, biomedicinsk forskare som snart lägger fram en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Allt fler människor får inopererade ledproteser i knä eller höft, i takt med den stigande ålderskurvan i samhället. För det stora flertalet leder det till en ökad livskvalitet, men varje år drabbas några hundra patienter av infektioner.

Orsakas av hudbakterier

För den som drabbas innebär det svåra smärtor, upprepade operationer, långvarigt sängliggande och omfattande antibiotikabehandling. Ibland leder infektionen till så stora skador att det inte går att sätta in en ny protes, och i värsta fall kan det krävas amputation. En ledprotesinfektion innebär dessutom stora kostnader för samhället, uppemot en miljon kronor per patient.

De bakterier som orsakar infektionerna är en sorts hudbakterier (Staphylococcus epidermidis), som det finns hundratals olika stammar av. På huden gör de nytta och bidrar till kroppens försvarssystem, men om de kommer in i kroppen kan vissa av dem i stället bli skadliga. Därför har man trott att det helt enkelt är patienternas egna hudbakterier som ger upphov till infekterade proteser.

Oväntat resultat

– Det var med den utgångspunkten som jag började min forskning, för att försöka förstå varför bakterierna förvandlas från att vara nyttiga på huden till att orsaka svåra infektioner. Men resultaten stämde inte med den rådande uppfattningen, utan pekade mot ett annat ursprung än patienterna själva.

En analys av prover från drygt 60 patienter avslöjade att det framförallt är två typer av S. epidermidis som orsakar ledprotesinfektionerna, och en av dem fanns överhuvudtaget inte hos de friska personer som ingick i studien.

– Dessutom är dessa båda typer mycket mer resistenta mot antibiotika än de som normalt finns på huden, vilket också tyder på de kommer från sjukhusmiljön. Det innebär tyvärr att det kan vara svårt att hitta en lämplig antibiotikabehandling.

Bengt Hellmark arbetar som biomedicinsk analytiker vid Universitetssjukhusets mikrobiologiska laboratorium och lägger fram sin avhandling fredag 13 maj.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bengt Hellmark, 019-602 11 34 eller 070-367 45 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera