Tema

Lyckad första provkörning av seende rullstol

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en elektrisk ”seende” rullstol till hjälp för rullstolsbundna synskadade.

Forskningen om en elektrisk rullstol som själv kan läsa av omvärlden och överföra informationen till den som är synskadad har kommit så långt att Luleå tekniska universitet ville testköra den för publik. Den som vågade sig på testen inför åskådare var Daniel Innala Ahlmark, blivande doktorand i forskningsprojektet ”Seende rullstol” på LTU – och själv synskadad.

Rullstolen fungerar så att den har en spak för styrning och en spak som fungerar som en virtuell blindkäpp, eller känslespröt. Med hjälp av en lasersensor bygger rullstolen upp en 3D-karta över sin omgivning. Det görs med hjälp av Time-Of Flight teknik. Det innebär att en kort ljuspuls skickas ut från rullstolen och när den stöter på ett hinder så reflekteras ljuset. Avståndet till hindret mäts i form av tiden det tar för det reflekterade ljuset att komma tillbaka. Den informationen används för att generera 3D-kartan som sedan förs över till en haptisk robot så att den som är blind kan ”känna eller se ” hinder som öppna dörrar eller mötande människor och navigera förbi dem.

Den seende rullstolen har tagits fram av Kalevi Hyyppä, professor vid Luleå tekniska universitet och hans forskarteam vid EISLAB, nämligen blivande doktoranden Daniel Innala Ahlmark, forskarassistenten Håkan Fredriksson och doktoranden Fredrik Broström.

–  Det här kan bli ett viktigt hjälpmedel för synskadade som är rullstolburna. Många har redan hört av sig till mig och vill komma och provköra den, säger Kalevi Hyyppä.

Den första testen av den Seende rullstolen för publik utfördes i en av korridorerna på Institutionen för system- och rymdteknik på Luleå tekniska universitet. I korridoren finns flera klassrum vilket betyder att det ofta passerar studenter där. För den som är synskadad eller blind är det därför en ganska föränderlig miljö att röra sig i. Daniel Innala Ahlmark som själv är synskadad vågade sig på att testa rullstolen och berättade hur det kändes – och det gjorde han inför hela Norrbottens media och även riksmedia.

– Jag känner mig trygg när jag kör den, det är som att använda en blindkäpp, sade han när han stötte på olika hinder längs vägen.

Det finns mycket kvar när det gäller att utveckla lasersensorn och den haptiska roboten.  

Laserstrålen som sveper framför rullstolen träffar bara föremål som är på 1,5 meters höjd. Den har inte har kapacitet att se saker som är högre eller lägre än 1,5 meter. Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning. Då kan den seende rullstolen börja tillverkas och användas på riktigt. Om fem år skulle det vara möjligt.

Forskningen om den seende rullstolen har skett med medel från EU:s regionala strukturfondsprogram Övre Norrland.

Lyckad första provkörning av seende rullstol

 lästid ~ 2 min