Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2011

Eviga frågor fokus i ny avhandling

– Frågor om vilka vi är, vi människor, och hur vi bör leva våra liv, tror jag fångar de flesta tonåringar mer eller mindre intensivt. En del växer aldrig ifrån dessa frågor. Jag är en av dem, säger Anders Larsson. Den 13 maj disputerar han vid Mittuniversitetet med en avhandling i statsvetenskap.

Anders Larssons forskning utgår från de frågor som handlar om hur vi bör leva våra liv i en gemenskap, alltså vad det kan finnas för olika typer av medborgarskapsideal. Han relaterar också idealen till olika föreställningar om vad vi är och olika sorters människosyn.

– Syftet med min avhandling är inte att finna ett enda svar på dessa frågor, utan att visa på variationer, skillnader, olika perspektiv och sätt att argumentera och, inte minst, konsekvenserna av olika ideal och föreställningar, säger Anders Larsson

Frågorna behandlas med hjälp av samtida medborgarskapsteori, vetenskapsteori, historia och olika idéhistoriska teman. Det leder fram till definitioner av olika typer som visar variationen av ideal och människosyn. När det gäller medborgarskapsidealen ger avhandlingen också förklaringar till varför och hur de uppstått. Därmed är avhandlingen också teoriutvecklande.

– För mig är en viktig drivkraft att tydliggöra en variation i svaren på dessa eviga frågor. Det finns radikalt olika svar som ändå var för sig är välmotiverade, rimliga och trovärdiga. Man får faktiskt tycka och tänka olika. Det finns parallella och olika ”sanningar”. Samtidigt är det också viktigt att konstatera att svaren inte är opartiska eller neutrala; de har både politiska och vetenskapliga konsekvenser, säger Anders Larsson.

I avhandlingen Att vara – tillsammans. Människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien argumenterar han också för en vidare definition av politikbegreppet inom statsvetenskapen, för mer specifika sätt att hantera frågor om medborgerliga och mänskliga rättigheter samt mot föreställningar om en neutral samhällsordning och en opartisk stat.

Frågor kan ställas till:
Anders Larsson, tel. 070-572 58 32, e-post anders.larsson@calaha.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera