Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2011

Unik hörntand från Pekingmänniskan funnen

Fossil efter Pekingmänniskan är ytterst ovanliga, sedan merparten av fynden försvann under andra världskriget. Nu har en världsunik upptäckt gjorts på Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet. En hörntand av Pekingmänniska, orörd sedan den grävdes fram under 1920-talet i Kina.

– Detta är ett helt fantastiskt fynd. Vi och våra kinesiska kollegor är överväldigade. En hörntand som inte hanterats kan med dagens teknik berätta så mycket mer än förr, till exempel vad de åt, säger Per Ahlberg, professor i evolutionär utvecklingsbiologi vid Uppsala universitet.

Svenska paleontologer var först på plats i Kina i början på 1900-talet och gjorde en rad expeditioner i samarbete med kinesiska kollegor. Man fann mängder med fossil av dinosaurier och andra ryggradsdjur. Materialet skickades till Sverige och den kände paleontologen Carl Wiman, som bestämde och beskrev fossilen. Men när inriktningen på forskningen förändrades efter Wimans död blev 40 ouppackade lådor undanställda och bortglömda – tills nu. De senaste veckorna har de packats upp av Per Ahlberg, kollegan Martin Kundrát och museiintendent Jan Ove Ebbestad, som uppmärksammade lådorna i Evolutionsmuseets förråd.

Under den gångna veckan har man gått igenom materialet tillsammans med ledande kinesiska paleontologer från Beijing Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, som blev mycket intresserade när de svenska kollegorna kontaktade dem. Evolutionsmuseet har den bästa samlingen kinesiska fossil av dinosaurier och andra ryggradsdjur utanför Kina och med innehållet i de 40 lådorna ökar värdet av samlingen ytterligare.

Det fossila materialet kommer från flera olika områden i Kina. I Zhoukoudian, sydväst om Beijing, hittades bland annat en kindtand från Homo erectus, dvs. Pekingmänniskan. Senare hittades rika fynd av skaller och andra skelettdelar, men allt detta försvann på ett mystiskt sätt under andra världskriget. Det enda som återstår i Kina idag är fem tänder och några få bitar av skallben som hittades på 50- och 60-talet. Därför har Evolutionsmuseets tre tänder från Pekingmänniskan ansetts tillhöra det allra värdefullaste i samlingarna. Och nu har man hittat alltså en fjärde tand – en helt ohanterad sådan.

Enligt professor Liu Wu från kinesiska vetenskapsakademien är handlar det om en sprucken, men i övrigt välbevarad hörntand.

– Det här är ett mycket viktigt fynd. Det här är den enda hörntanden som finns kvar. Den kan ge värdefull kunskap om hur Homo erectus levde i Kina, säger han.

Tanden ska nu undersökas med modern teknik. Genom att studera slitaget på tanden och eventuella mikroskopiska mineralkorn från växtrester, kan man eventuellt lista ut Pekingmänniskans diet. Tillsammans med det övriga materialet i lådorna hoppas man också kunna rekonstruera en del av det växt- och djurliv som fanns i Pekingmänniskans miljö.

Kontaktpersoner:
Museiintendent Jan Ove Ebbestad, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, tel: 018-471 27 09, e-post: jan-ove.ebbestad@em.uu.se

Professor Per Ahlberg, avdelningen för evolution och utvecklingsbiologi, Uppsala universitet, tel: 018-471 26 41, e-post: per.ahlberg@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera