Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2011

Kombinationen PSA-prov och gentestning inte tillräckligt bra för screening

De flesta svenska män mellan 55 och 69 år har tagit PSA-prov för att spåra prostatacancer, men provets värde, även i kombination med ett gentest, ifrågasätts i den avhandling som Benny Holmström försvarar vid Umeå universitet den 13 maj.

Avhandlingen visar att PSA-testning är vanlig bland medelålders svenskar. Mer än hälften av alla män i åldern 55 till 69 år tog ett sådant prov mellan 1997 och 2007, även om omfattningen skilde mycket mellan länen i Sverige. En utvärdering av provets förmåga att upptäcka framtida prostatacancer visade att det är relativt effektivt, men inte tillräckligt känsligt för att kunna användas för screening (massundersökning) för att hitta cancer i tidigt skede. Forskarna fann vidare att ett test för genförändringar i tillägg till PSA inte förbättrade känsligheten tillräckligt mycket för att kombinationen ska kunna användas för screening.

Regelbunden PSA-provtagning ökar antalet påträffade fall av prostatacancer, men många av dessa är lågriskvarianter med liten risk för död i sjukdomen. För att minska onödig behandling har det blivit vanligare med regelbundna kontroller och operation först vid tecken till ökad sjukdomsaktivitet. I en delstudie i avhandlingen utvärderades säkerheten hos en sådan behandlingsstrategi. Efter åtta års uppföljning fanns ingen skillnad i dödligheten när man jämförde män som opererats direkt och de som opererats efter en tids kontroller.

Avhandlingen understryker vikten av att förbättra användningen av PSA-provet och behovet av ytterligare cancermarkörer. I avhandlingen användes blodprover från Västerbottens interventionsprojekt samt data från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) och Cancerregistret.

Benny Holmström, som är född och uppvuxen på Åland, bor i Gävle och har tidigare tjänstgjort som urolog på Gävle sjukhus, Han är doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, enheten för urologi och andrologi, där han kan nås på mobil: 070-211 36 16,
e-post: benny.holmstrom@urologi.umu.se

Fredag 13 maj försvarar Benny Holmström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Early diagnosis and treatment of prostate cancer – Observational studies in the National Prostate Cancer Register of Sweden and the Västerbotten Intervention Project (Svensk titel: Tidigdiagnostik och behandling av prostatacancer – Observationsstudier i Nationella Prostatacancerregistret och Västerbottens interventionsprojekt).

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal E04, NUS.
Fakultetsopponent är docent Gunnar Aus, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera