Tema

Det roliga tragglandet

När läsforskaren Ulrika Wolff testade att strukturerat och intensivt plugga ljud och bokstäver med 9-åringar som hade lässvårigheter, visade det sig att många blev bättre.

I ett nyligen avslutat projekt som delfinansierats av Riksbankens Jubileumsfond visar Ulrika Wolff att det bästa sättet att förbättra grava lässvårigheter är mycket strukturerad och intensiv undervisning under en kortare period. Hon lät 113 elever i 9-årsåldern ingå i en undersökning, där halva gruppen fick den nya undervisningen – den andra halvan fick den undervisning som skolan normalt gav. Den halva som tog del av den tolv veckor långa nya undervisning förbättrade märkbart sina resultat i jämförelse med kontrollgruppen.

Det man gjorde var att i 45 minuter varje dag under tolv veckor träna det som kallas fonem-grafem-kopplingen (det vill säga sambandet mellan ljud och bokstav), läsförståelse, ordavkodning och läshastighet.

– Vanligtvis så erbjuder skolan en halv timmer eller ett par timmar i veckan, och stödet kan då sträcka sig över lång tid, kanske ända upp till ett år.  I vår studie satsade vi i stället på en kort och intensiv period, och det fungerade, säger Ulrika Wolff, som dock betonar att det är bra om de elever som behöver det får fortsatt stöd efter den intensiva perioden.

Den pedagogik som användes var mycket strukturerad och grundläggande. Allt i syfte att automatisera läsningen hos eleverna. Varje dag upprepade man samma eller liknande övningar. Ändå upplevde både elever och lärare att undervisningen var rolig.

-En del lärare var rädda för att bli för grundliga och för att eleverna skulle tycka att det var trist att gå igenom saker som de borde kunnat redan i ettan, men det visade sig faktiskt att många elever gillade det, till en del lärares stora förvåning!

Traggel – åtminstone så länge som det uppfattas som roligt och sker intensivt – kan alltså vara både lärande och pedagogiskt.

Kontakta Ulrika Wolff: ulrika.wolff@ped.gu.se

/Jenny Björkman

Det roliga tragglandet

 lästid ~ 1 min