Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2011

Den svenske mannen i början av 1900-talet

Det tidiga 1900-talet var en brytningstid mellan gammalt och nytt. I sin analys av Sven Lidmans Silfverstååhlsvit har Linn Areskoug sett att flera egenskaper som ansågs som manliga i den nationalistiska svenska föreställningsvärlden i början av förra seklet fortfarande eftersträvas i dag. Nationell hängivenhet är kanske omodernt men handlingskraft och självkontroll står fortfarande högt i kurs.

Huvudpersonerna i Silfverstååhlsviten är unga män från samma adelssläkt. De representerar olika manliga roller som bonden, affärsmannen, den militäre mannen, upptäckaren och prästen. Förenande för alla dessa män är den utvecklingsprocess de genomgår från vilsna ynglingar till mogna, svenska män. Genom prövningar stärks deras manlighet och de visar sig också värdiga den ”manliga” roll de kommer att axla som ”samhällets stöttepelare”. I Linn Areskougs avhandling studeras dessa romaner ur ett genusperspektiv för första gången.

Lidmans romaner uppvisar en konservativ syn på det nationella som också omfattar ett borgerligt mansideal. I romanerna uttrycks en ambivalens gentemot moderniteten. Den svenska nationens förhållande till det moderna gestaltas genom de unga männens utvecklingsprocesser. Samtidigt som de måste bli engagerade samhällsmedborgare och bejaka det moderna, bör de undvika att sugas upp i den nya tiden som också beskrivs som tumultartad och destruktiv. Släktskapet och historien är ett skydd och någonting fast att vara förankrad i, och utgör också en central referensram för det nationella. Dock finns det en risk för de unga männen att förlora sig i det förgångna, att bli alltför introspektiva och som en följd feminiserade eller omanliga. Det nationalistiska sammanhang som utformas i Silfverstååhlsviten omfattar både dåtiden, samtiden och framtiden. I denna undersökning studeras hur den svenske mannen konstrueras i föreställningen om ett modernt gränsland.

Bilden av mannen som formulerades i ett nationalistiskt sammanhang för ett decennium sedan kan te sig främmande för dagens män. Dock finns det flera element som är framträdande i den samtida manlighetens olika formationer som kan spåras tillbaka till den manlighetsdiskurs som formulerades kring 1910.

– Nationell hängivenhet är kanske ett utspelat kapitel idag, men andra högt skattade värden som handlingskraft och självkontroll är egenskaper som fortfarande står högt i kurs. I dagens individualistiska samhälle, med ett stort intresse för självförverkligande, är mannen som gör sitt liv till ett projekt i allra högsta grad levande, säger Linn Areskoug.

Avhandlingen försvaras den 13 maj.

För mer information, kontakta: Linn Areskoug, tel: 0704-83 49 42, e-post: Linn.Areskoug@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera