Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2011

Mjukgjord plast läcker giftiga ämnen

Många plastprodukter innehåller farliga kemikalier som kan läcka till omgivningen. Mest läcker mjuka och halvmjuka produkter som tillverkats av mjukgjord PVC eller polyuretan, epoxiprodukter samt textilier gjorda av plastfibrer. I studier som gjorts vid Göteborgs universitet släppte en tredjedel av testade plastprodukter ifrån sig giftiga ämnen, däribland 5 av 13 produkter avsedda för barn.

– Med tanke på hur vanligt det är med plastprodukter, hur snabbt produktionen av plast har ökat och hur mycket kemikalier vi och miljön utsätts för är det viktigt att de farligaste ämnena i plastprodukter ersätts med mindre farliga alternativ, säger Delilah Lithner på institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

Plast finns i otaliga kemiska sammansättningar och har en stor spridning i samhället och i miljön. De senaste 15 åren har den globala årsproduktionen av plast fördubblats, till 245 miljoner ton år 2008.  Plastpolymererna i sig betraktas inte som giftiga, men i plastprodukterna kan det finnas giftiga restkemikalier, tillsatskemikalier och nedbrytningsprodukter som kan läcka ut då de inte är bundna till plasten. Plast ger också många avfallsproblem.

I sin forskning undersökte Delilah Lithner giftigheten av 83 slumpvis utvalda plastprodukter och syntetiska textilier. De nyinköpta produkterna fick ligga i destillerat vatten i 1-3 dygn. Därefter testades giftigheten av lakvattnen med vattenloppor (Daphnia magna).

– En tredjedel av alla de 83 plastprodukter och syntetiska textilier som testades släppte ifrån sig ämnen som var akut giftiga för vattenlopporna, trots att lakningen var mild. Fem av 13 produkter som var avsedda för barn var giftiga, till exempel badleksaker och flythjälpmedel som uppblåsbara armkuddar.

De produkter som gav giftiga vatten var mjuka till halvmjuka, tillverkade av mjukgjord PVC eller polyuretan, samt epoxiprodukter och textilier gjorda av olika plastfibrer. Giftigheten orsakades främst av fettlösliga organiska ämnen.

Delilah Lithner har också undersökt de kemikalier som används för att tillverka ett 50-tal olika plastpolymerer och identifierat till vilka plastpolymerer som de farligaste kemikalierna används. De har sedan rankats utifrån de miljö- och hälsofaroklassificeringar som finns för kemikalierna. Exempel på plastpolymerer som är tillverkade av de farligaste kemikalierna är vissa polyuretaner, polyakrylonitriler, PVC, epoxi och vissa styrensampolymerer. Resultaten är till stor nytta vid bedömning av miljö- och hälsorisker i samband med plastmaterial.

Avhandlingen Environmental and health hazards of chemicals in plastic polymers and products försvarades framgångsrikt vid en disputation den 6 maj. Handledare: Göran Dave och Åke Larsson.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Delilah Lithner, institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet
0702- 48 16 18
031- 786 2955
delilah.lithner@dpes.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera