Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2011

Studier av ögoninfektioner kan ge nya läkemedel mot virus

Emma Nilsson, doktorand vid Umeå universitet, har identifierat och karaktäriserat nya molekyler på cellytan som två typer av ögonvirus, Ad37 och CVA24v, binder till. Den nya kunskapen kan förhoppningsvis leda till bättre läkemedel mot virus som infekterar ögat, skriver hon i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 13 maj.

Virusinfektioner i ögat är ett stort problem i många delar av världen, speciellt i tätbefolkade områden. Varje år drabbas miljontals människor av dessa infektioner, vilket i sin tur leder till stora samhällsekonomiska förluster. Ett antal virus från flera olika virusfamiljer har förmåga att infektera ögat, t.ex. medlemmar av adenovirus-, picornavirus- och herpesvirusfamiljerna.

Tre adenovirustyper: 8, 19 och 37, orsakar den allvarliga ögoninfektionen epidemisk keratokonjuktivit (EKC). EKC går normalt sett över inom ett par veckor, men i vissa fall kan synnedsättningen dröja kvar i veckor eller månader. Även permanent synnedsättning har rapporterats.

Akut hemorrhagisk konjunktivit (AHC) orsakas framförallt av två medlemmar av picornavirusfamiljen: enterovirus 70 (EV70) och coxsackievirus A24 variant (CVA24v). Förutom symptom i ögonen kan man även drabbas av feber, huvudvärk och inflammation i övre luftvägarna. EV70 och CVA24v orsakar epidemiska utbrott av AHC men även pandemier. I dagsläget finns ingen medicinsk behandling för ögoninfektioner som orsakats av adeno- eller picornavirus.

Kolhydraten sialinsyra har tidigare identifierats som den struktur på cellytan som adenovirus typ 37 (Ad37) binder till. Eftersom det inte finns någon antiviral behandling av EKC så har Emma Nilsson utvärderat den virus-hämmande effekten av sialinsyrebaserade molekyler. Resultaten från dessa studier visar tydligt att multivalenta molekyler (en molekyl med flera sialinsyror kopplade till en bärare) hämmar Ad37-orsakade ögoninfektioner mycket bra i laboratoriemiljö (in vitro).

Vidare har Emma Nilsson kartlagt den exakta strukturen hos den sialinsyre-innehållande receptorn. Den struktur som hon tillsammans med sina medarbetare identifierat innehåller totalt sex kolhydrater varav två sialinsyror, som EKC-orsakande adenovirus binder effektivt till.

Emma Nilsson har även identifierat kolhydraten sialinsyra som receptor för ytterligare ett ögonvirus (CVA24v). Resultaten från dessa studier kan förhoppningsvis bidra till utveckling av nya antivirala läkemedel för behandling av virus-orsakade ögoninfektioner.
Emma Nilsson är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi.

Fredag 13 maj försvarar Emma Nilsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi sini avhandling med titeln Cellular receptors for viruses with ocular tropism (Svensk titel: Cellulära receptorer för virus med ögontropism).

Disputationen äger rum klockan 13.00 i hörsal Major Groove, Institutionen för molekylärbiologi.

Fakultetsopponent är professor Eric J. Kremer, Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, Frankrike.

Läs hela eller delar av avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera