Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2011

Kostnader vid tunnelbyggen underskattas

Ofullständiga kalkyler i tidiga skeden av tunnelbyggen innebär högrekostnader än nödvändigt. Det konstaterar Peter Lundman, som nyligen doktorerat vid Luleå tekniska universitet

Det är i kalkyler under tidiga skeden av ett byggprojekt som kostnadsberäkningarna för tunnelbyggen blir fel, t ex Citytunneln och tunneln under Hallandsåsen. Peter Lundman, teknologie doktor, har i en avhandling vid Luleå tekniska universitet bl a gjort ett flertal fallstudier av tunnelprojekt i Sverige.

– Jämför man tidiga kostnadsberäkningar med slutsummor hittar man nästan alltid en fördyring och inte sällan är den stor, vilket innebär att det finns mycket som kan förbättras säger Peter Lundman som nyligen doktorerat vid Luleå tekniska universitet.

Peter Lundman arbetar f n som tf teknikchef för stora projekt vid Trafikverket. Han tog sin examen i Bergmekanik vid Luleå tekniska universitet 1992 och har sedan dess varit engagerad i stora byggen, t ex Götatunneln. 2001 blev han anställd vid Banverket och har bl a jobbat med Citytunneln och tunneln under Hallandsåsen.

En stor del av underlaget i Peter Lundmans avhandling kommer från fallstudier av ett 20- tal undermarksprojekt i Sverige och intervjuer med projektledare, konsulter och entreprenörer. I sin forskning pekar han på två unika förutsättningar för tunnlar som gör tidiga kalkyler osäkra, varav den första handlar om geologi.

– De geologiska osäkerheterna är stora, vill man bli bättre borde man generellt sett investera mer i undersökningar, alternativt borde osäkerheterna avspeglas i kostnadsbedömningarna, säger han.

Säkerhetsaspekter för tunnlar vid underjordsbygge är en annan osäkerhetsfaktor som är svår att kalkylera med i kostnadsberäkningar enligt Peter Lundman. De är både svårbedömda och kostsamma på grund av det slutna rummet och påverkas dessutom av såväl föreskrifter som externa parter. Han efterlyser en kunskapsbank med analys av genomförda projekt som kan användas vid kalkyler av nya projekt.

– Får vi till det arbetssättet så har vi en förbättringsplattform som kan ge både bättre kalkyler och därmed begränsa många problem, säger han.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera