Artikel från Lunds universitet
2 maj 2011

Ursprungligt biologiskt material i 70 miljoner år gammal jätteödla

Fossil – bara sten? Nej, ett forskarlag i Lund har nu funnit biologiskt material i fossil från en utdöd jätteödla, en mosasaurie, som levde i havet under kritperioden. Med modern teknologi till hjälp har forskarna för första gången kunnat koppla proteinrester till bindvävsfibrer i ett 70 miljoner år gammalt fossil. De har hittat djuret i stenen.

Genom sin upptäckt har forskarna Johan Lindgren, Per Uvdal och Anders Engdahl med kollegor visat att det finns rester av typ 1-kollagen, en bindvävsfiber, i mosasaurie-fossil. De har med hjälp av bland annat synkrotronljus på MAX-lab i Lund kunnat visa på att materia som innehåller aminosyror finns i mosasauriens benvävsstrukturer, strukturer typiska för kollagen. Tidigare har andra forskarlag hittat spår av kollagen i dinosauriefossil med hjälp av masspektrometri av benextrakt från större benbitar.

Där andra forskarlag gissat att det borde finnas biologiskt material, har nu Lindgren, Uvdal, Engdahl och kollegor synliggjort att det verkligen finns biomolekyler kvar i fossilet.

Man har också kunnat visa att dessa strukturer verkligen är mosasauriens och inte någon nedsmutsning från nutida bakterier eller kollagenlika proteiner. Det betyder att man inte behöver begränsa sökandet efter andra mjukvävnader eller biomolekyler till just stora benfossil som begravts i sandstenssediment, utan att de också kan finnas i relativt små skelettdelar i marina sediment, vilket öppnar för framtida framsteg inom området.

En artikel om upptäckten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Snabbfakta:
• Mosasaurierna var ödlor som levde under yngre krita (ca 100-65 miljoner år sedan) och är släkt med vår tids varaner.

•Kollagen är det dominerande proteinet i ben.

•Forskarna har använt sig av flera olika metoder för att komma fram till sina resultat. Förutom synkrotronljusbaserad infraröd spektroskopi har bland annat masspektrometri och aminosyraanalys gjorts. Nästan alla experiment har gjorts i Lund.

På MAX-lab har experimenten gjorts vid experimentstationen för IR-mikroskopi vid strålrör 73 på MAX I-ringen.


Om MAX-lab
MAX-lab är en synkrotronljusanläggning som är en del av MAX IV-laboratoriet. MAX IV-laboratoriet är ett nationellt forskningslaboratorium och består av MAX-lab och MAX IV-projektet. Det drivs av Lunds universitet och Vetenskapsrådet och finns i Lund. www.maxlab.lu.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Dr Johan Lindgren
tel. 0768-54 14 91, e-post johan.lindgren@geol.lu.se. Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, Lunds universitet
Professor Per Uvdal, Tel. 0733-00 49 48, e-post per.uvdal@chemphys.lu.se. Kemisk fysik, Lunds universitet,

Samt på MAX-lab Dr Anders Engdahl
Tel. 0768-93 77 08, e-post anders.engdahl@maxlab.lu.se. MAX-lab

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera