Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2011

Riktade attacker kan få bakterier på fall

Vissa bakterier flyr undan vårt immunförsvar genom att spruta in giftiga produkter i cellerna. Ann-Catrin Björnfot, Umeå universitet, har i sin avhandling detaljstuderat två proteiner som är viktiga för att bakterierna ska lyckas orsaka infektioner. Dessa proteiner skulle kunna bli måltavlor för framtida läkemedel.

Ann-Catrin Björnfot har studerat ett smart system som mag- och tarmbakterien Yersinia pseudotuberculosis använder sig av för att lura immunförsvaret. Det kallas typ III-sekretionssystemet och med hjälp av det överför bakterien giftiga produkter in i människocellen på ungefär samma sätt som en injektionsspruta. Om vi på detaljnivå skulle förstå hur Yersinia reglerar systemet och orsakar sjukdom skulle vi också kunna angripa bakteriens sjukdomsframkallande verktyg.

– Det behövs också nya substanser mot infektioner nu när allt fler bakterier har blivit resistenta mot antibiotika, säger Ann-Catrin Björnfot.

I sin avhandling har hon undersökt proteinet VagH som hjälper Yersinia att producera de sjukdomsframkallande proteinerna. En möjlig väg som kan förebygga Yersinias infektionsförlopp är därför att utveckla en antibakteriell substans som kan attackera VagH:s funktion. Substansen kan göra Yersinia-bakterien lite mindre farlig så att immunförsvaret hinner agera.

Ann-Catrin Björnfot visar också att rätt timing är viktig för att typ III-sekretionssystemet ska fungera. Bakterier som förlorar känslan för denna noggranna timing förstår inte hur de ska injicera de giftiga proteinerna på rätt sätt. Bakterien tar hjälp av ett protein som heter YscU. Tillsammans med andra identifierade proteiner kan YscU på ett detaljerat sätt känna av närhet till en cell och startar då injektionen av giftiga produkter. Ann-Catrin Björnfot har ingående studerat detta YscU-protein och funnit att proteinets funktion är viktig för att typ III-sekretionssystemet ska fungera på rätt sätt.

För ytterligare information kontakta:
Ann-Catrin Björnfot
Telefon: 090-7853139
E-post: ann-catrin.bjornfot@molbiol.umu.se

Om disputationen
Fredagen den 13 maj försvarar Ann-Catrin Björnfot, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Meticulous control of the T3SS of Yersinia is essential for full virulence. Svensk titel: Minutiös kontroll av Yersinias T3SS är essentiellt för fullständig virulens. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal N320 i Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Kelly T. Hughes, Department of Biology, University of Utah, USA.

E-publikation av avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-42577

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera