Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2011

Nykter eller onykter vid vållandebrott i trafiken spelar roll för straffet

För ett och samma brott ute på en väg, där allt är lika med undantag av att den ene är rattfull och den andre nykter, görs enligt lagtexten oftast en uppgradering av brottet vid rattfylla till grov oaktsamhet. Med denna uppgradering följer en väsentlig straffskärpning.

I en nyligen genomförd VTI-studie belägger Mohammad-Reza Yahya i vad mån det finns skillnader mellan onyktra och nyktra förare i fråga om straffpåföljden för trafikbrott där människor dödas eller skadas.

I studien kommer man fram till att andelen grov oaktsamhet för nyktra respektive rattfulla fördelar sig enligt följande:

– vållande till annans död: 3,1 % respektive 55 % (grovt rattfulla, 67 %)

– vållande till kroppsskada: 3,5 % respektive 84 % (grovt rattfulla, 86 %)

– framkallande av fara: 100 % för samtliga.

Gruppen grov oaktsamhet kan delas upp i rattfulla och i nyktra. Skillnaden mellan dessa grupper ifråga om fängelsedomar är mera marginell. Däremot är antal utdömda dagar i fängelse i genomsnitt större för de nyktra än för de rattfulla. Om man däremot betraktar hela gruppen av dömda för vållande till annans död eller till kroppsskada har de rattfulla i genomsnitt dömts till mer än 10 gånger så långt fängelsestraff som de nyktra.

Länk till rapporten:
VTI rapport 710

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mohammad-Reza Yahya [Ref 2], forskningsassistent VTI, telefon 013-20 40 94

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera