Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2011

Könsskillnader i ohälsa ända in i döden

Trots att kvinnor lever längre än män har de i många avseende sämre hälsa. Dessa könsskillnader i ohälsa består upp i de allra högsta åldrarna. Det visar Pär Schön i en avhandling som nyligen lades fram vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Vi lever allt längre. Men sannolikheten att få leva länge och ha en god hälsa är inte jämnt fördelad mellan könen. Kvinnor lever längre än män, trots att de generellt har sämre hälsa. Detta fenomen brukar kallas för könsparadoxen i hälsa. Under de senaste 20 åren har dock mäns förväntade livslängd ökat i snabbare takt än kvinnors.

– Det som är nytt i den här avhandlingen är att vi har studerat könsskillnaderna i hälsa och funktionsförmåga bland de allra äldsta – där kvinnorna dominerar i antal. Att studera könsskillnader i hälsoutvecklingen bland de allra äldsta är särskilt intressant eftersom de är den huvudsakliga målgruppen för äldreomsorg och sjukvård, säger Pär Schön.

Studierna i avhandlingen baseras på den så kallade SWEOLD-undersökningen, som bygger på intervjuer med de allra äldsta. Avhandlingen visar att kvinnors sämre hälsa består upp i de allra högsta åldrarna. Kvinnor har generellt mer hälsoproblem än män, både vad gäller sjukdomar och tester av funktionsförmåga.

När det gäller förändringar i hälsa över tid har hälsan försämrats i de flesta avseenden för både kvinnor och män. De största hälsoförsämringarna återfanns hos kvinnorna. Dessutom har olika mått på hälsa förändrats olika över tid för kvinnor och män. Däremot fanns det inga könsskillnader eller försämringar över tid i förmågan att klara dagliga sysslor.

– Kvinnor verkar klara av sin vardag trots att de är sjukare än män, säger Pär Schön.
En central fråga inom äldreforskningen är, när vi nu lever allt längre, betyder det att det är sjuka eller friska år som läggs till livet?

– Våra studier pekar på att de år som läggs till livet består av sjuka år. Då de äldre både blir allt fler till antalet, och utgör en allt större andel av befolkningen, kommer hälsoutvecklingen bland de allra äldsta att få stora socialpolitiska konsekvenser när det gäller resurser för vård och omsorg om de äldre, säger Pär Schön.

Avhandlingens namn: Gender Matters: Differences and change in disability and health among our oldest women and men

Ytterligare information:
Pär Schön, Aging Research Center (ARC), Stockholms universitet/Karolinska Institutet, tfn 08-690 68 76, mobil 073-655 18 69, e-post par.schon@ki.se%20
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera