Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2011

Förbjudet ogräsmedel hittas i dricksvatten

Flera ogräsmedel som förbjöds för mer än tjugo år sedan hittas fortfarande ofta i dricks- och grundvatten i hela landet. Det visar uppgifter i den regionala pesticiddatabasen som förvaltas av SLU. Det ämne som hittats flest gånger i dricks- och grundvatten de senaste åren är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet diklobenil, kallat BAM. Störst förekomster finns i Västerbottens län och Skåne.

Flera ogräsmedel som förbjöds för mer än tjugo år sedan hittas fortfarande ofta i dricks- och grundvatten. Det visar uppgifter i den regionala pesticiddatabasen som förvaltas av SLU.
Det ämne som hittats flest gånger i dricks- och grundvatten de senaste åren är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet diklobenil, kallat BAM*. Andra ämnen som ofta förekommer är ogräsmedlen bentazon och atrazin.
– Att BAM påträffas så ofta i grundvatten beror på att det lätt tar sig ner till grundvattnet och att det nästan inte sker någon nedbrytning av ämnen som väl har nått grundvattnet, berättar Jenny Kreuger, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU.
BAM hittas i dricks- och grundvattenprover från hela landet med störst förekomster i Västerbottens län och Skåne. Användningen av preparat med diklobenil är mest kopplad till bekämpning av ogräs på grusgångar, industritomter och liknande. Det kan enligt Jenny Kreuger förklara den utbredda förekomsten av BAM också utanför de stora jordbrukslänen.
Summahalterna av växtskyddsmedel på väg ned
– Inom den nationella miljöövervakningen hittar vi rester i yt- och grundvatten av växtskyddsmedel, både av sådana som är godkända idag men också av växtskyddsmedel som varit avregistrerade under en längre tid. Trots det är trenden för summahalten av växtskyddsmedel nedåtgående i både grund- och ytvatten, säger Jenny Kreuger.
Den över lag positiva utvecklingen är enligt Jenny Kreuger ett resultat av ökad kunskap kring riskminskning inom hela växtskyddsområdet.
Under 2010 har den regionala pesticiddatabasen uppdaterats genom en omfattande enkätundersökning till landets alla kommuner och länsstyrelser. Uppdateringar som denna utförs vart tredje år, med målsättningen att få tillgång till ett så heltäckande material som möjligt.
*2,6-diklobensamid
Läs mer:
Växtskyddsmedel i miljön: http://www.slu.se/vaxtskyddsmedel
Kontakt:
Jenny Kreuger (frågor om växtskyddsmedelsförekomst i vatten i Sverige), 0705-67 24 62, jenny.kreuger@slu.se, www.slu.se/ckb
Melle Andersson (frågor om regionala pesticiddatabasen), 018-671298, melle.andersson@slu.se
Stina Adielsson (frågor om växtskyddsmedelsförekomst i vatten i Sverige),  070-2012570, stina.adielsson@slu.se

Fakta om den regionala pesticiddatabasen (RPD)
I den regionala pesticiddatabasen samlas och lagras analysresultat från växtskyddsmedelsprovtagningar utförda i Sverige. Databasen förvaltas av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket. Databasmaterialet härstammar från provtagningar utförda i både yt- och grundvatten och sammanlagt består materialet av över 22 000 analyssvar från växtskyddsmedelsprovtagningar i vatten från perioden 1983-2010.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera