Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2011

Elever skapar eget lärande med digitala verktyg

När elever använder datorer och digitalkameror i skolan skapar de tillsammans sitt eget lärande. De digitala verktygen möjliggör lärande genom text och ord, men ännu mer med bilder, ljudeffekter, layout och gester. Det visar en ny avhandling i didaktik av Susanne Kjällander vid Stockholms universitet.

Avhandlingen undersöker hur elever i åldrarna 6-17 kommunicerar, skapar mening och lär sig i klassrummet när de använder digitala verktyg i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Fem skolor som arbetar mycket med digitala lärresurser ingår i studien.

– Jag har följt och videofilmat från det att läraren introducerat ämnet tills att eleverna har presenterat sina nya kunskaper och läraren bedömt eller betygsatt. Sedan har jag skrivit ned allt som eleverna sagt, deras gester och kroppspositioner och vad som hänt på datorskärmen, säger Susanne Kjällander.

Resultaten presenteras i fem artiklar som bland annat handlar om identitetsskapande och bedömning. En av artiklarna handlar om de samhällsorienterande ämnena i en digital lärmiljö och visar att det får informella drag och att gränsen mellan fritid och skoltid suddas ut när eleverna har varsin dator. Detta är extra aktuellt under 2011 när en tredjedel av landets kommuner kommer att sjösätta en-dator-per-elev-projekt.

– Studien visar också att eleverna självmant samarbetar och hur de uppfattar uppgiften de får som ett gemensamt ansvar. Denna attityd till kunskap tror jag kan leda till ökat lärande, säger Susanne Kjällander.

Avhandlingens namn: Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case studies of Social Interaction in the Social Science Classroom. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:402495

Ytterligare information:
Susanne Kjällander (tidigare Engström), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 073 678 99 58, e-post susanne.kjallander@buv.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera