Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2011

300 miljoner till ny forskningssatsning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa behöver stärkas. Ökade kunskaper inom området främjar utvecklingen och förståelsen för att underlätta en positiv utveckling. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA gör en gemensam satsning med start 2012.

Svensk forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa är omfattande och sker inom många discipliner. Stora kunskapsluckor finns dock när det gäller forskning som kan ge underlag för att bedöma förändringar över tid och därmed överhuvudtaget att förstå vad som främjar eller försvårar en god psykisk utveckling.

FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA har beslutat om en gemensam utlysning av forskningsmedel och avsätter sammanlagt 50 miljoner kronor per år under sex år för att stödja tvärvetenskapliga projekt med start 2012 inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och hälsa, utbildningsvetenskap och teknik. Projekten kan avse utvecklingsförlopp, förklaringsmodeller, intervention, prevention, behandling och innovation. Relationen till fysisk hälsa är också relevant i den forskning som kommer att finansieras. Där så är lämpligt bör forskningen även vara transdisciplinär, det vill säga ske i samverkan mellan forskning och samhälle.

Utlysning: öppnar den 21 juni 2011.
Mer information: löpande uppdatering på finansiärernas hemsidor.

Kontaktpersoner:
Erland Hjelmquist, huvudsekreterare FAS, 08-775 40 71, 070-859 25 54, erland.hjelmquist@fas.se
Kristina Björnberg, forskningssekreterare, Formas, 08-775 4052, 070-492 06 23
kristina.bjornberg@formas.se
Maria Thuveson, Vetenskapsrådet, 08-546 44 193, maria.thuveson@vr.se
Gunnar Sandberg, Programme Manager, Health Division, VINNOVA, 08-454 6445
Gunnar.Sandberg@VINNOVA.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera