Tema

Vintersportcentrum öppnar för motionärer och hälsoturism

Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet, i folkmun även kallat ”Guldlabbet”, är till stor del förknippat med världsstjärnor och olympiska framgångar, nu senast i Vancouver 2010. Nu öppnar NVC också för tester av såväl elitidrottare som motionärer inom andra idrottsgrenar.

– Kan vi bidra till ökad fysisk aktivitet och god hälsa är det bra för alla parter, säger H-C Holmberg, forskningschef.

Ett unikt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och bland annat idrotterna skidor och skidskytte har gjort att Nationellt Vintersportcentrum (NVC) sedan många år har rollen som test- och träningscentrum för många av Sveriges mest namnkunniga och populära idrottare. Det är en roll NVC kommer att fortsätta ha inför kommande vinter-OS i Sochi 2014. Där kommer även ett omfattande forskningsprogram att ingå.

Nu öppnar dock NVC även för andra verksamheter. Många grupper har gjort förfrågningar om att göra tester vid centret i Östersund. Det handlar om allt från nationellt framgångsrika idrottare till motionärer som är intresserade av att testa sig för att kunna effektivisera sin träning.
– Vi har tagit till oss av detta och under våren har vi därför jobbat en del med att ta fram ett antal anpassade testpaket som kan tillgodose olika individers och gruppers behov, säger H-C Holmberg, professor i idrottsvetenskap och forskningschef vid NVC.

Under våren har NVC inlett den nya verksamheten i mindre skala. Responsen och intresset har varit stort. Ett antal företag har också visat intresse för NVC som resurs för den satsning på tränings- och hälsoturism som är under utveckling i regionen. I linje med detta ligger bland annat den uppmärksammade studie som NVC genomförde hösten 2010 där medelålders män med hjälp av långa promenader och reducerat kostintag fick mycket positiva resultat i form av bland annat minskad kroppsvikt.

– För NVC är det en spännande utveckling vi står inför och kan forskningscentrat bidra med insatser som stimulerar fysisk aktivitet och god hälsa, är det bra för alla parter, säger H-C Holmberg.

Frågor kan ställas till:
Sture Espwall, tel. 070-657 50 23
Hans-Christer Holmberg, tel. 070-405 89 60

Vintersportcentrum öppnar för motionärer och hälsoturism

 lästid ~ 1 min