Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2011

Stort internationellt intresse för forskning om smärtande senor

Senforskningsgruppen i Umeå har uppmärksammats i den ansedda tidskriften British Journal of Sports Medicine. Gruppen har publicerat flera artiklar om bland annat nya revolutionerande behandlingar av kronisk smärta i akilles- och knäskålssenan.

I ett samarbetsprojekt mellan enheten för anatomi vid Umeå universitet, samt privatägda Sports Medicine Umeå AB och Capio Artrokliniken i Stockholm, har man forskat fram nya behandlingsmetoder som visat mycket goda behandlingsresultat och möjliggjort snabb återgång till idrott och motion, utan allvarliga komplikationer:

– Med de nya minimalt inträngande operationsmetoderna som är baserade på histologiska vävnadsanalyser samt ultraljud och Dopplerfynd, där vi angriper smärtproblematiken utanför senan, har vi uppnått mycket goda kliniska resultat och gått från ett tidigare behov av 4-6 månaders rehabilitering efter ingrepp inuti senan till nu endast 4-6 veckors rehabilitering. Patienterna tillåts promenad dagen efter operation, och det föreligger endast i undantagsfall behov av någon veckas sjukskrivning, säger Håkan Alfredson.

Ny metodik att med ultraljud och Dopplerundersökning diagnosticera partiella bristningar i akillessenan har utvecklats i ett samarbetsprojekt med dr Lars Öhberg vid enheten för radiolog, Norrlands universitetssjukhus och dr Lorenzo Masci i London.

– I djurstudier vid enheten för anatomi har man lyckats framställa tendinos (= iicke inflammatoridka vävnadsförändringar). Det var Intressant att även icke tränande senor utvecklar tendinos, vilket talar för inverkan av centrala mekanismer vid detta tillstånd, berättar Håkan Alfredson vidare.

För mer information, kontakta gärna professor Håkan Alfredson på:
mobiltelefon 070-228 84 41, telefon 090–786 66 02
e-post hakan.alfredson@idrott.umu.se

Från British Journal of Sports Medicine (BJSM) 1 April 2011; Vol. 45, No. 5: Where to now with Achilles tendon treatment?

Ultrasound and Doppler-guided mini-surgery to treat midportion Achilles tendinosis: results of a large material and a randomised study comparing two scraping techniques
Br J Sports Med 2011;45 407-410

Sclerosing polidocanol injections or arthroscopic shaving to treat patellar tendinopathy/jumper’s knee? A randomised controlled study
Br J Sports Med 2011;45 411-415

Partial mid-portion Achilles tendon ruptures: new sonographic findings helpful for diagnosis
Br J Sports Med 2011;45 429-432

Tenocyte hypercellularity and vascular proliferation in a rabbit model of tendinopathy: contralateral effects suggest the involvement of central neuronal mechanisms
Br J Sports Med 2011;45 399-406

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera