Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2011

Vad driver lönsamhet för miljöteknikföretag?

Professor Anders Pehrsson vid Linnéuniversitetet har studerat svenska företags expansion på de snabbt växande marknaderna för miljöteknik. Hans forskning förbättrar kunskapen om vilka strategier som driver lönsamhet på växande marknader i allmänhet.

Miljöteknik består bland annat av avfallshantering, bullerdämpning, energieffektivisering, förnybar energi, luftrening och vattenrening. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att de svenska miljöteknikföretagens försäljning ökade med 57 procent från 2006 till 2008 och antalet företag ökade med 83 procent. För industrin i allmänhet var motsvarande siffror 7 procent och 3 procent.

För att underlätta lönsam företagsexpansion på växande marknader, som till exempel marknader för miljöteknik, behövs kunskap om vilka strategier som driver ekonomiska resultat.

– Branschen för miljöteknik är en framväxande bransch och det finns stora möjligheter för svenska företag. Men det är viktigt att identifiera vilka samband som finns mellan strategi och lönsamhet och vad som kan göras för att öka ett företags lönsamhet, säger Anders Pehrsson.

Studien visar att ett företag som är kundorienterat och betonar till exempel lösning av kunders problem och bygge av kundrelationer kan öka antalet kunder och nå högre lönsamhet på en växande marknad. Företaget kan också öka lönsamheten om det breddar produktsortimentet. Företag på växande marknader anpassar sina strategier till konkurrenters strategier i hög grad. Kundorientering och sortimentsbredd har däremot inga samband med lönsamhet för företag på mogna marknader.

– Det är avgörande att ett företag på en växande marknad inom till exempel miljöteknik har god kunskap om konkurrensen och vilka konkurrensfördelar som kunderna värdesätter. Med sådan kunskap kan företaget hitta en lönsam strategi, fortsätter Anders Pehrsson.

I studien testades hypoteser på information från 262 svenska miljöteknikföretag på växande marknader och 170 svenska företag på mogna marknader. Informationen samlades in med en enkät, personliga intervjuer och analys av årsredovisningar. Forskningen har hittills resulterat i två artiklar som kommer att publiceras internationellt av European Business Review respektive Journal of Strategy and Management. Forskningen finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse.

För vidare upplysningar
Professor Anders Pehrsson, 073-978 01 26, Anders.Pehrsson@lnu.se
Christina Dahlgren, pressansvarig, 0470-70 85 51, 070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera