Artikel från VTI
8 april 2011

Konjunkturens effekt på trafiksäkerheten

Den vanligaste ekonomiska förklaringsvariabeln till bättre trafiksäkerhet är arbetslöshet där en ökning av arbetslösheten indikerar en nedgång av antalet trafikdödade. I ett VTI-projekt har trafikforskare undersökt dels vilka typer av olyckor som är mest känsliga för ekonomisk konjunktur och vilka trafikantgrupper som är inblandade i dessa olyckor.

Den vanligaste ekonomiska förklaringsvariabeln till bättre trafiksäkerhet är arbetslöshet där en ökning av arbetslösheten indikerar en nedgång av antalet trafikdödade. En del av nedgången i antalet trafikdödade tros då bero på att unga förare minskar sitt bilåkande.

I ett projekt har trafikforskare undersökt dels vilka typer av olyckor som är mest känsliga för ekonomisk konjunktur och vilka trafikantgrupper som är inblandade i dessa olyckor.

– I en annan del av studien har vi tittat på vissa tillstånd, såsom andel tung trafik, andel ungdomar bland körkortsinnehavare, trafikarbete uppdelat på åldersgrupper etcetera för att se hur dessa samvarierar dels med konjunkturen, dels med utfallet i dödade och skadade, säger Lennart Simonsson på VTI.

Frågan om hur konjunkturen påverkar trafiksäkerheten är av stort intresse bland annat på grund av den lågkonjunktur som stora delar av världen befinner sig i nu.
VTI rapport 704 [Ref 1]

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Kontaktinformation
Kontakt
För mer information kontakta Åsa Forsman [Ref 2], forskare, 013-20 42 79

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera