Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2011

Tandläkarbrist kräver förändrad organisation inom Folktandvården

Antalet tandläkare minskar i Sverige samtidigt som allt fler nyutexaminerade söker sig till den privata vården. För att hävda sig i konkurrensen måste Folktandvården förändra sin organisation och låta medarbetarna få ett ökat inflytande på arbetet.

– Arbetsgivaren måste ta reda hur personalen vill strukturera sitt arbete och låta det styra organisationen, säger övertandläkare Sven Ordell vid samhällsodontologi i Landstinget Östergötland. Fredagen den 8 april disputerar han på avhandlingen “Organisation and Management of Public Dentistry in Sweden” vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Den första offentliga tandvårdskliniken i Sverige för barn började sin verksamhet i Köping 1905. Det blev starskottet för Folktandvården som sedan 1939 haft stor betydelse för svenska folkets tandhälsa, inte minst när det gäller barn och ungdomar.

– Den har också sett till att det finns tillgång till tandvård i glesbygden, säger Sven Ordell som i sin avhandling har studerat Folktandvårdens organisation och hur den ska möta framtida svårigheter.

Med hjälp av frågeformulär som besvarades av folktandvårdschefer runt om i landet visar Sven Ordell bland annat att det finns en stark tilltro till stordriftens fördelar bland cheferna.
– Det finns en målsättning att göra klinikerna större vilket jag tror är olyckligt. Det minskar möjligheterna för chefer att finnas på en klinik och vara tillgänglig för personalen.

De allt större klinikerna kan också på sikt öka risken för att tandvårdsservicen i glesbygden försämras. Ett av Folktandvårdens problem är att behålla sin personal, särskilt erfarna tandläkare. För att lyckas med det menar Sven Ordell att Folktandvården i måste komma bort från dagens byråkratiska och centralstyrda organisation och i stället ge de enskilda klinikerna större frihet att själva utforma sin organisation och sitt arbete.

– Stora organisationer som landsting har ofta svårt att hantera en sådan situation, men jag tror det har stor betydelse för personalens trivsel, säger han.

Redan i dag råder det brist på tandläkare och situationen riskerar att förvärras. För att minska problemet vill Sven Ordell se en tydligare uppdelning mellan de olika yrkeskategoriernas uppgifter.

– Vad ska skötas av en tandläkare och vad ska skötas av en tandhygienist och vem ska få specialistvård? Dessa roller måste definieras på ett bättre sätt.

En av studierna som ingår i avhandlingen jämför arbetstillfredsställelsen bland danska och svenska tandläkare inom den offentliga tandvården. Resultatet visar att danska tandläkare i allmänhet är mer nöjda med sin arbetssituation än svenska. En anledning kan vara att de svenska klinikerna är mer konkurrensutsatta. En annan kan vara att svenska tandläkare har högre förväntningar på sitt arbete.

En annan intressant iakttagelse är att utlandsfödda tandläkare är mindre nöjda med sin arbetssituation än svenskfödda.

– Vi vet inte varför, men det är ett spännande resultat som jag planerar att studera vidare, säger Sven Ordell.

Text: Set Mattsson

Kontaktinformation
För mer information kontakta Sven Ordell på
telefon 0735-89 80 88 eller
via e-post: sven.ordell@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera