Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2011

Allt fler röker vattenpipa – familjens vanor påverkar risken för att börja

Antalet människor som röker vattenpipa ökar dramatiskt i hela världen. En stor andel av dem som börjar röka är unga och många tror att vattenpipan är mindre farlig än cigaretter — något som inte stämmer. Vid Uppsala universitet pågår forskning om varför man börjar röka vattenpipa.

Intresset för vattenpipa, även kallat hookah eller narghile, ökar enligt flera undersökningar i västvärlden. Antirökningskampanjer riktar sig mot cigaretter och i viss grad även mot snus. Däremot är det ovanligt med kampanjer som inriktar sig på att informera om hookahrökningens skadliga effekter.

— Många ungdomar och vuxna tror att hookahrökning är mindre farligt än vanlig cigarettrökning. Alla känner heller inte till att hookah innehåller tobak. I själva verket får de som röker hookah i sig mångfalt mycket mera tobaksrök och kolmonoxid och andra skadliga och cancerframkallande ämnen än de som röker cigaretter, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin, Uppsala universitet och i yrkes- och miljömedicin vid Wayne State University School of Medicine.

Han har tillsammans med kollegor genomfört en serie studier rörande hookarökning. I en undersökning publicerad i tidskriften Nicotine & Tobacco Research har de studerat faktorer som ökar risken att röka hookah. Liknande studier har gjorts under många år rörande cigarettrökning men är mindre vanliga vad gäller hookah.

I en studie i Michigan där cirka 800 personer deltog angav 26 procent att de röker hookah. Forskarna fann att risken att börja röka hookah var drygt åtta gånger högre om fadern i hushållet rökte hookah, sju gånger högre om modern gjorde det, och 20 procent högre om ett syskon rökte hookah. Män och yngre personer var också riskgrupper for hookahrökning. Riskfaktorerna var lika för de som för tillfallet rökte hookah jämfört med dem som tidigare gjort det men nu slutat.

Arnetz och medarbetare planerar nu jämförande studier av hookahrökning mellan Sverige och USA. De är också intresserade av att studera hur hookahrökning sprider sig bland ungdomar samt hur rökbeteendet påverkas av socioekonomiska faktorer och stress. Sådan kunskap är viktig vid utformningen av framtida preventionsstrategier.

För mer information:
Kontakta Bengt Arnetz
tel: 070-8136992, e-post: bengt.arnetz@pubcare.uu.se

(Bengt Arnetz befinner dig i Michigan, USA, fram till den 2 maj men nås på telefon och e-post)
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera