Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2011

Enklare få ersättning för fibromyalgi

Sjukdomen fibromyalgi får ofta klä skott för kritik och möts inte sällan av misstro och åsikter om att det handlar om en påhittad sjukdom. Nu har dock en forskare vid KTH börjat testa och nått framgång med en ny metod för att lättare kunna ställa diagnosen fibromyalgi. Det kan bland annat leda till att det blir enklare för de drabbade att få ersättning från Försäkringskassan.

Sjukdomen fibromyalgi får ofta klä skott för kritik och möts inte sällan av misstro och åsikter om att det handlar om en påhittad sjukdom. Nu har dock en forskare vid KTH börjat testa och nått framgång med en ny metod för att lättare kunna ställa diagnosen fibromyalgi. Det kan bland annat leda till att det blir enklare för de drabbade att få ersättning från Försäkringskassan, men också att de slipper försvara sin sjukdom.

Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom som består av muskel- och vävnadsmärta. Det krävs ofta ett flertal läkarbesök hos olika läkare under flera år innan patienten får sin diagnos. Enligt Sveriges Fibromyalgiförbund har amerikanska undersökningar visat att det i genomsnitt tar 3-5 år. Samtidigt som fibromyalgi får mycket kritik är diagnosen accepterad över hela världen, av bland annat Världshälsoorganisationen och Socialstyrelsen.

Frida Lindberg, forskare och doktorand på Skolan för teknik och hälsa vid KTH, berättar att läkare vanligtvis använder elektromyografi (EMG) som ett sätt att undersöka muskelfunktionen. Det handlar ofta om att utesluta andra nerv – och muskelsjukdomar än fibromyalgi. Det är också en trubbig metod eftersom hela muskeln undersöks. I och med hennes forskning kan det nu bli lättare att ställa diagnosen fibromyalgi.

– Det har tidigare inte funnits någon riktigt bra teknik att diagnostisera fibromyalgi. Läkare har använt sig av så kallad kriteriediagnostik, det vill säga att ett visst antal av uppsatta symptom ska vara uppfyllda. Så ja, målet är att det ska bli lättare eller snarare möjligt att ställa diagnosen i och med min forskning, säger Frida Lindberg.

Istället för EMG använder hon vävnadsultraljud för att undersöka skelettmuskler, det vill säga vanliga muskler till skillnad från exempelvis hjärtat som består av hjärtmuskulatur.

– Ultraljud undersöker hur muskeln rör sig och kan vissa detta detaljerat. Till exempel kan ultraljud visa på skillnader i aktiveringsmönster mellan patienter med fibromyalgi och patienter med friska muskler. Detta är alltså ett steg i rätt riktning till att hitta nya diagnosmetoder, säger Frida Lindberg.

Tekniken som Frida Lindberg forskar har dock fler tillämpningsområden.

– Fibromyalgi är bara ett spår. Tekniken skulle också kunna vara ett verktyg för rehabilitering för olika arbets- och muskelskador. Även inom idrott skulle tekniken vara användbar för att förbättra idrottsprestationer. Det finns många olika typer av applikationer, säger Frida Lindberg.

I Sverige har hittills 250 000 svenskar drabbade av fibromyalgi, men mörkertalet är förmodligen stort på grund av den tid det tar att få diagnosen. Samhällskostnaden för fibromyalgi 2009 uppgår till flera miljarder enligt Försäkringskassan.

– Det här är viktig forskning eftersom fibromyalgi innebär stora kostnader för samhället. I förlängningen kan forskningen komma till användning när det gäller att hjälpa patienter med fibromyalgi till en bättre och friskare tillvaro, säger Frida Lindberg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera