Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2011

Kemikalier utgör hälsorisk för frisörer

Frågan om farliga kemikalier inom frisöryrket har återigen aktualiserats genom håruträtningsmedlet Brazilian blowout, som är cancerogen och allergiframkallande.

Formaldehyd kan bland annat användas som konserveringsmedel och enligt EUs regelverk är då halten 0,2% tillåten. I Brazilien blowout var halten 7,9%.

Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker och forskare vid institutet för miljömedicin på KI, är förvånad över de höga halterna i produkten, och säger att det inte är ovanligt att formaldehyd används som konserveringsmedel, men då i betydligt lägre doser. Formaldehyd är en gas som både inandas och tas upp genom huden, vilket gör den mer komplicerad att skydda sig från.

Förutom den cancerogena risken, är formaldehyd allergiframkallande. Ämnet irriterar ögon och luftvägar och den som andas in gasen under längre tid kan få nästäppa, luftvägsirritation och andningsbesvär av astmatyp.

Är det någon som har kontroll över alla hårvårdsprodukter som finns idag?
— Nej, när det gäller kemikalieämnena i produkterna finns ingen stor kontroll. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet med ansvar för kosmetiska produkter och Arbetsmiljöverket är ansvarigt för tillsyn av arbetsmiljön när produkterna används.

Vilka är svårigheterna med forskning kring hårvårdsprodukter?
— Den typen av produkter som frisörer använder, handlar om en mycket komplex kemi där olika ämnen påverkar varandra och kanske även det skyddsmaterial frisörer kan skydda sig med. I min egen forskning har jag kommit fram till att skyddshandskar är ett bra skydd för frisörerna. Men just nu studerar jag om väteperoxid kan förstöra materialet i handskarna. Väteperoxid är ett mycket vanligt förekommande ämne bland de produkter frisörer använder.

Vilken annan forskning om hårvårdsprodukter är aktuell nu?
— Ett projekt går ut på att studera hur kemikalierna från permanent hårfärg släpper från håret efter färgning. Det finns också ett projekt vid Lunds universitet som studerar ökad cancerrisk för frisörer efter hantering av just hårfärgningsmedel. Man vet sedan tidigare att det finns en något ökad risk för cancer i urinvägarna. I det här projektet har forskarna precis hunnit samlat in blod och urin från de frisörer som ska undersökas, så resultatet från projektet kommer att dröja något år.

Hinner inte nya produkter komma fram innan forskningsresultaten är klara?
— Jo, utvecklingen går väldigt fort. Men när det gäller hårvårdsprodukter så bygger de fortfarande på rätt “gammal” kemi. Basämnena i till exempel hårfärgningsmedel eller permanentvätskor är i stort sett de samma idag som de varit under många år.
————————-
Efter Läkemedelsverkets analys ska företagen bakom de två produkterna Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment, enligt Läkemedelsverket istället lansera ersättningsprodukter — som också ska analyseras av Läkemedelsverket.

Text: Agneta Ringaby, forskning.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera